Z życia uczelni

tytulowe
2 lutego 2017 roku w Pałacu Ogińskich miało miejsce spotkanie podsumowujące półroczny pobyt studentów z Turcji i Hiszpanii uczących się na naszym Uniwersytecie w ramach wymiany Erasmus+. Młodzież studiowała na Wydziale Przyrodniczym i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w semestrze zimowym. Poza zajęciami kierunkowymi studenci mieli możliwość uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą: wycieczce historycznej po Siedlcach, nauce polskich piosenek i tańców ludowych z zespołem „Chodowiacy” i wyjeździe do Białowieskiego Parku Narodowego.


Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Mirosław Minkina rozpoczął spotkanie dziękując studentom za wspólnie spędzony czas. Wyraził nadzieję, że ich pobyt był satysfakcjonujący i udany oraz, że po powrocie do swoich uczelni macierzystych zechcą stać się ambasadorami UPH w swoich środowiskach i zachęcą przyjaciół do wybierania naszej uczelni. Następnie Pani mgr inż. Danuta Olejnik – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ rozdała studentom dokumenty potwierdzające ich pobyt i osiągnięte wyniki w nauce. Na zakończenie młodzież otrzymała także skromne pożegnalne prezenty. Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wrażeniami z pobytu na łamach lokalnej prasy i TV Wschód.  Zagraniczni studenci wypowiadali się ciepło i serdecznie o uczelni i społeczności akademickiej, zaznaczając, że spotkali się z otwartością, życzliwością i przyjaznym nastawieniem wobec siebie. Pobyt w UPH był dla nich cennym doświadczeniem i zachowają z niego same dobre wspomnienia.

Zobacz również:
 - materiał filmowy w TV Wschód.

Fotogaleria