Z życia uczelni

tytulowe
Dnia 27 lutego 2017 roku Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą zorganizował spotkanie powitalne dla studentów zagranicznych rozpoczynających naukę w naszym uniwersytecie w ramach programu wymiany Erasmus+. W tym semestrze gościmy 6 nowych studentów z Turcji i 1 studentkę z Zambii, studiującą w tureckiej uczelni, która będzie kontynuowała naukę rozpoczętą  w październiku. Młodzież będzie kształciła się na Wydziale Przyrodniczym i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Spotkanie prowadzone przez Panią Kierownik mgr Katarzynę Sobolewską w przyjaznej i luźnej atmosferze umożliwiło studentom „przełamanie pierwszych lodów” , zaznajomienie się z członkami zespołu Erasmus+ UPH, planowanym programem kulturalno-integracyjnym i dostępnymi udogodnieniami. Obecni byli również studenci naszej uczelni (Buddies), posiadający własne doświadczenia z wyjazdów „erasmusowych”, opiekujący się gośćmi podczas tego semestru. Mamy nadzieję, że serdecznie przywitana młodzież zintegruje się ze społecznością akademicką i będzie miała okazję spędzić efektywny i miły czas na UPH.

Fotogaleria