box wydzialy wh box wydzialy wnep
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE  LOGISTYKA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH   ZARZĄDZANIE
FILOLOGIA    
FILOLOGIA POLSKA    
HISTORIA    
KRYMINOLOGIA STOSOWANA    
PEDAGOGIKA    

box wydzialy wns

box wydzialy wp
CHEMIA ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ 
INFORMATYKA BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
INŻYNIERIA SYSTEMÓW DANYCH (planowane uruchomienie kierunku) BIOLOGIA
MATEMATYKA DIETETYKA
    GOSPODARKA PRZESTRZENNA
    PIELĘGNIARSTWO (planowane uruchomienie kierunku)
    RATOWNICTWO MEDYCZNE
    ROLNICTWO
    TURYSTYKA I REKREACJA
    ZOOTECHNIKA

Pozostałe informacje