box wydzialy wh
Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji Czynności Kancelaryjnych
Podyplomowe Studia Historii
Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna
Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Socjoterapii 
Podyplomowe Studia Nauczania Plastyki
Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną NOWE!
Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej NOWE!
Podyplomowe Studia Detektywistyki oraz Ochrona Osób i Mienia NOWE!
Podyplomowe Studia Mediacji Sądowych i Pozasądowych NOWE!
box wydzialy wnep
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy NOWE!
Podyplomowe Studia Administracji i Rozwoju Lokalnego (poprzednio prowadzone były pod nazwą Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego)
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia Nowoczesnych Form Reklamy
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej
Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej w Działalności Gospodarczej
box wydzialy wns
Podyplomowe Studia Informatyki
Podyplomowe Studia Zastosowań Informatyki
Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi NOWE!
Kurs Cisco Certified Network Associate
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii 
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining NOWE!
box wydzialy wp
Podyplomowe Studia Biologii i Ochrony Środowiska
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Grzybów Jadalnych
Podyplomowe Studia z Produkcji Ogrodniczej
Studia Podyplomowe w Zakresie Architektury Krajobrazu
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Podyplomowe Studia Technologie Produkcji Drobiu
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie NOWE!
Podyplomowe studia waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich NOWE!

Pozostałe informacje