box wydzialy wh
Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji Czynności Kancelaryjnych
Podyplomowe Studia Historii
Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna
Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Socjoterapii 
Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka NOWE!
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną NOWE!
Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej NOWE!
Podyplomowe Studia Detektywistyki oraz Ochrona Osób i Mienia NOWE!
Podyplomowe Studia Mediacji Sądowych i Pozasądowych NOWE!
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa, Systemów i Sieci Informatycznych NOWE!
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa NOWE!
box wydzialy wnep
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy NOWE!
Podyplomowe Studia Administracji i Rozwoju Lokalnego (poprzednio prowadzone były pod nazwą Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego)
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia Nowoczesnych Form Reklamy
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej
Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej w Działalności Gospodarczej
box wydzialy wns
Podyplomowe Studia Informatyki
Podyplomowe Studia Zastosowań Informatyki
Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi NOWE!
Kurs Cisco Certified Network Associate
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii 
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining NOWE!
box wydzialy wp
Podyplomowe Studia Biologii i Ochrony Środowiska
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Grzybów Jadalnych
Podyplomowe Studia z Produkcji Ogrodniczej
Studia Podyplomowe w Zakresie Architektury Krajobrazu
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Podyplomowe Studia Technologie Produkcji Drobiu
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie NOWE!
Podyplomowe Studia Projektowania Terenów Zieleni NOWE!
Podyplomowe studia waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich NOWE!

Pozostałe informacje