AKTY PRAWNE

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 5 listopada 2010r.w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
  • Zarządzenie nr 32/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2015 r.w sprawie zasad i trybu przyznawania  oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Dokumenty

Patrz: Druki Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą