Szanowni Państwo
Pracownicy zainteresowani budową osiedla mieszkaniowego w Błogoszczy

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 września 2008 r. o godz. 14:00 w Sali Senatu AP w Pałacu Ogińskich odbędzie się zebranie poświęcone sprawie zagospodarowania działki w Błogoszczy dla potrzeb mieszkaniowych pracowników AP. Rozważana będzie także sprawa utworzenia spółdzielni mieszkaniowej, której celem byłoby zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin. Projekt statutu spółdzielni zostanie opublikowany na stronie internetowej uczelni – w zakładce „pracownicy”, pozycja „spółdzielnia”, w drugiej połowie lipca br.
    Wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni proszę o zapoznanie się z projektem statutu. W przypadku bowiem zaakceptowania przez uczestników zebrania koncepcji utworzenia spółdzielni mieszkaniowej może ono zostać potraktowane jako zgromadzenie założycieli spółdzielni, które uchwala statut oraz dokonuje wyboru organów spółdzielni lub komisji organizacyjnej.

Z poważaniem
prof. dr hab. Edward Pawłowski
Rektor Akademii Podlaskiej