Litteraria IFP
Już można czytać nowe czasopismo naukowe Instytutu Filologii Polskiej. Jest nim "Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy". Redaktorem Naczelnym została prof. dr hab. Danuta Szymonik, Kierownik Pracowni Komparatystyki i Literatury Regionalnej w Katedrze Teorii Literatury IFP. Powstał periodyk międzynarodowy, m.in. we współpracy ze slawistyką na Ukrainie (na Uniwersytecie w Doniecku). Pierwszy numer dotyczy zagadnień z pogranicza teorii i historii literatury, określonych tu zwięzłym terminem "mitopoetyka".