tytulowe
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego uroczyście otworzyła obrady III Międzynarodowej Konferencja Naukowej "Polska-Rosja. Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych”. Wzięli w niej udział badacze z wielu ośrodków akademickich Polski, Rosji, Ukrainy i Łotwy. Przybył również ambasador Federacji Rosyjskiej Sergiej Andrejew.


Jak stwierdziła prodziekan Wydziału Humanistycznego UPH, dr Beata Gałek, głównym celem konferencji była wymiana poglądów i opinii, prezentacja wyników badań oraz dyskusja reprezentantów różnych ośrodków naukowych dotycząca percepcji współczesnych wyzwań, kryzysów oraz konfliktów międzynarodowych w aspekcie relacji z Rosją. Są one coraz bardziej złożone, ale zwłaszcza dlatego środowiska naukowe winny poddawać je analizie by wskazywać najracjonalniejsze rozwiązania.

Fotogaleria

Foto: Marlena Derlicka, Karolina Adamczyk