tytulowe
Nagroda „Złotego Jacka” 2016 została przyznana 13 października br. jednogłośnym werdyktem jury Kapituły, reprezentującym Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”, Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Wręczenie nagrody nastąpiło 21 października, podczas XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Mieczysława Asłanowicza 2. Uroczystość poprzedził interesujący wykład mgr. Sławomira Kordaczuka, wicedyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach i prezesa Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, zatytułowany:

- Osiemnaście wyjątkowych miejsc pogranicza podlasko-mazowiecko-lubelskiego.

Warto przypomnieć, że „Jacki” przyznawane są osobom oraz instytucjom z terenu wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia od roku 2000 w trzech, a od roku 2003 w czterech kategoriach:

- za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze,
- za wybitne osiągnięcia z zakresu kultury,
- za działalność popularyzującą naukę i kulturę,
- za najlepszą pracę magisterską, związaną tematycznie ze wschodnim Mazowszem i południowym Podlasiem.

Tegorocznymi laureatami Nagrody „Złotego Jacka” w trzech kategoriach zostali:

Prof. zw. dr hab. Piotr Guliński

laureat Nagrody „Złotego Jacka” 2016 w kategorii:

wybitne osiągnięcia naukowo-badawczeProfesor Piotr Guliński jest pracownikiem Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka. Wcześniej przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej oraz przez dwie kadencje, do roku 2012, dziekanem Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach.

Pan Profesor jest absolwentem siedleckiej Uczelni i jako nauczyciel akademicki pracuje w niej od roku 1988.

Od 1 września br. jest zatrudniony na etacie profesora zwyczajnego.

W roku 1994 uzyskał stopień naukowy doktora na macierzystym Wydziale Rolniczym. Temat rozprawy doktorskiej:

- Współzależność między użytkownością rozpłodową a użytkownością mleczną krów w regionie południowego Podlasia.

W roku 1998 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Akademii Rolniczej w Lublinie. Temat książki habilitacyjnej:

- Wykorzystanie systemu liniowego w ocenie typu i budowy krajowego czarno-białego bydła mlecznego.

Od 2007 roku jest profesorem nauk rolniczych.

Opublikował – jako autor lub współautor – ponad 200 opracowań naukowych. Większość owych publikacji wiąże się z szeroko pojmowaną problematyką chowu i hodowli bydła.

Najliczniejsza grupa prac Profesora skupia się na użytkowności mlecznej i pracy hodowlanej nad bydłem utrzymywanym w sektorze indywidualnym.

Działalność naukowa Profesora nie ogranicza się jedynie do Polski, ale obejmuje też programy międzynarodowe, np. kanadyjski program mleczy, realizowany na terenie południowego Podlasia.

Profesor Guliński kierował wieloma tematami badawczymi, był też kierownikiem projektu finansowanego w latach 1997-1998 przez Komitet Badań Naukowych.

Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.

Pan Profesor chętnie dzieli się swoją głęboką, specjalistyczną wiedzą z rolnikami – praktykami, prowadzi szkolenia i wykłady dla hodowców bydła z terenu Podlasia.

Warto dodać, że pan profesor Guliński jest również cenionym dydaktykiem – wypromował 3 własnych doktorów, 102 magistrantów oraz 50 inżynierów.

Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został uhonorowany przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Był też kilkakrotnie nagradzany przez JM. Rektora AP i UPH w Siedlcach.

Do najważniejszych wyróżnień należy zaliczyć zwłaszcza:

- Medal za Zasługi dla Uczelni Siedleckiej,
- Medal im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki.

Violetta Machnicka
Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
Mgr Krzysztof Chromiński

laureat Nagrody „Złotego Jacka” 2016 w kategorii:

działalność popularyzująca naukę i kulturę

 Magister Krzysztof Chromiński to wybitny muzyk, pedagog i animator kultury, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.

Od listopada 2011 do stycznia 2016 roku był  dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie, z którego uczynił placówkę promieniującą na cały kraj. Zadanie miał niełatwe – zaspokajanie potrzeb  mieszkańców 35 miejscowości, kierowanie pracą 14 świetlic wiejskich oraz 6 bibliotek. Wprowadził do programu Ośrodka cykliczne wydarzenia o  charakterze ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym. Te imprezy to: Jazz na wsi, Blues nad Liwcem, Festiwal Piosenki w Opolu, pokaz kotów rasowych, Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych oraz wiele innych. W wymienionych wydarzeniach muzycznych uczestniczyli najwybitniejsi muzycy, piosenkarze, zespoły, przyjeżdżający do Chodowa m.in. z powodu sympatii do dyrektora GOK.

Prowadzone zajęcia stałe adresowane były do wszystkich grup wiekowych: dzieci, dorosłych, seniorów. Jak wtedy mówił Krzysztof:

- Mieszkańcom wsi należy się kultura co najmniej na takim samum poziomie, jak
w dużych ośrodkach miejskich.


W  marcu 2014 roku Stowarzyszenie „Brama” wydało książkę pt. 40 lat Gminy Siedlce, w której znalazł się wywiad z Krzysztofem Chromińskim. Pytany o marzenia zdradził wówczas, że chciałby zorganizować pokaz makiet kolejek elektrycznych. Wkrótce okazało się, że marzenie to zrealizował – podobnie jak wiele innych. Ale nie dokończył swoich dalekosiężnych planów
z powodów dla wielu niezrozumiałych.

Nie oznacza to, że Krzysztof zaprzestał działalności kulturalnej. Uczestniczy w projektach muzycznych Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach: Giganci muzyki oraz Tylko muzyka. Komponuje, koncertuje, jest obecny w życiu kulturalnym naszego miasta.

Za swą pracę wielokrotnie nagradzany, m.in. I nagrodą w kategorii „działalność kulturalna” w konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2013”, przyznaniem tytułu Złotego Orła Mazowieckiego Biznesu i Mazowieckiej Firmy Roku 2013. Jest także laureatem XIV edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz wielu innych wyróżnień.
Ewa Talacha-Koperkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Brama”


Mgr Sławomir Miernicki

laureat Nagrody „Złotego Jacka” 2016 w kategorii:

popularyzacja osiągnięć naukowych

Magister Sławomir Miernicki jest nauczycielem fizyki w I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach przy ul. Floriańskiej 10. To nie tylko znakomity nauczyciel z publikacjami naukowymi własnego autorstwa, ale też – co powtarzają niezależnie rozmaite osoby – jest świetnym popularyzatorem wiedzy, organizatorem, społecznikiem i przyjacielem młodzieży.

Absolwent V LO w Siedlcach – klasy o profilu ekologicznym.

W roku 2009 ukończył Wydział Fizyki na Politechnice Warszawskiej.

Studia zakończył oceną celującą z tematem pracy magisterskiej:

- Polarymetryczna tomografia optyczna w świetle o częściowej koherencji czasowej.

Rok później, również w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Napisał pracę dyplomową o tytule:

- Realizacja strategii rozwoju lokalnego w miastach Marki i Siedlce.

Wcześniej odbył praktyki zawodowe w Zakładzie Medycyny Nuklearnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach oraz w Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Pan Sławek przede wszystkim czuje się astronomem, ponieważ astronomia jest najgłębszą Jego pasją. Tym bardziej zastanawia stwierdzenie Pasjonata nt. gwiazd:

- Gwiazdy są nudne. To tylko białe kropki na niebie.

Jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, w roku 1997, przyszły pasjonat astronomii spojrzał w niebo i ujrzał coś, co go zaintrygowało, bo nie było nudną gwiazdą, do której wzdychają poeci i zakochani, lecz – jak się potem dowiedział – kometą Hale’a-Boppa.

Od tego czasu niebo stało się dla pana Sławka czymś godnym zainteresowania i zgłębiania jego tajemnic. Jednym z najbardziej efektownych rezultatów wieloletnich poszukiwań i zdobywania odpowiedniej wiedzy było zainicjowanie Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Nieprzypadkowo początek działalności Towarzystwa wiązał się z rokiem 2009 (40. rocznica lądowania pierwszego człowieka na Księżycu oraz 400. rocznica użycia teleskopu w obserwacjach astronomicznych przez Galileusza).

Dzięki inicjatywie energicznego nauczyciela fizyki powstało „Niebo Prusa” – planetarium wybudowane w bieżącym roku w Siedlcach.

Skąd taka nazwa? Otóż pan Sławek wyznał, iż „odkrył Prusa w Prusie”.

Ucząc fizyki w I Liceum im. Bolesława Prusa, miłośnik astronomii prowadzi również Koło Naukowe „Sławek”, skupiające około 10 uczniów (głównie uczennic!).

Czy wiele osób faktycznie interesuje się astronomią? Według pana Sławka statystycznie przypada jedna taka osoba na 10.000 ludzi, czyli w Siedlcach powinno być mniej więcej 8 astronomów-pasjonatów.

Największym zawodowym marzeniem pana Sławomira Miernickiego jest teraz myśl o otwarciu obserwatorium astronomicznego w okolicach Siedlec.

A czym różni się planetarium od obserwatorium? W planetarium odbywa się symulacja widoku nieba, a w obserwatorium można obserwować niebo realnie, przez teleskop.

Od 8 lat pan Sławek jest jednym z najbardziej aktywnych organizatorów Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, niezwykle cenionym przez głównego organizatora Festiwalu, dr. Ryszarda Kowalskiego. Za każdym razem występuje wówczas w podwójnej roli – jako nauczyciel, wykładowca przybliżający w zrozumiały sposób zagadnienia z fizyki i astronomii oraz jako organizator pokazów, przygotowywanych pod jego kierunkiem przez młodzież, cieszących się ogromnym zainteresowaniem publiczności.
Violetta Machnicka
Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

Fotogaleria

Autor zdjęć: Stanisław Trzpioła