tytulowe
W dniu 17 listopada 2016r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbywała się uroczystość z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Leszka Kolka, zorganizowana przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych.

       Szacownych gości i Jubilata powitał obecny Dyrektor INiBI  prof. nzw. dr hab. Roman Mnich, zaś Prorektor ds. nauki prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina uroczyście rozpoczął Jubileusz. List gratulacyjny w imieniu Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego odczytała Prodziekan ds. kształcenia dr Adriana Pogoda-Kołodziejak.

      Uroczystość była okazją do wspomnień, którymi z gośćmi podzielił się prof. Wojciech Nowicki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który opowiedział o swojej współpracy z Jubilatem. Następnie przedstawiciele Instytutu, w osobach: prof. nzw. dr hab. Danuty Szymonik, prof. nzw. dr hab. Olgi Antsyferovej, prof. nzw. dr. hab. Romana Mnich i dr Iwony Czyżak, wygłosili laudacje. Swoje przemówienia wygłosili również wieloletni przyjaciele Jubilata – Ambasador Andrzej Jaroszyński i dr Jan Trochimiak. 

     Jubileusz był okazją do przedstawienia tomu jubileuszowego pt. „(Re)interpretacje (nie)literackie” przygotowanego pod redakcją dr Katarzyny Kozak, prof. nzw. dr. hab. Romana Mnicha i dr Agnieszki Rzepkowskiej.

      Prof. dr hab. Leszek Kolek jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. „Musical Motifs and their Functions in Aldous Huxley’s Novels and Short Stories”. W 1975r. przedstawił rozprawę doktorską pt. “Aldous Huxley’s Novel of Ideas against the Background of Modern British Fiction”. Rozprawę habilitacyjną pt. “Evelyn Waugh’s Writings: From Joke to Comic Fiction” ukończył w 1985r., na podstawie której został dopuszczony do kolokwium habilitacyjnego, po czym otrzymał nominację na stanowisko docenta. Na profesora nadzwyczajnego UMCS został nominowany w 1993r., a w 1998r. Rada Wydziału Humanistycznego UMSC przyjęła wniosek o nadanie mu tytułu profesora. W 2003r. mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego UMCS. W trakcie pracy na uczelni odbył staże zagraniczne: w Stanach Zjednoczonych (1977, 1980, 1989) oraz w Wielkiej Brytanii (1975- Londyn; 1983- Oxford; 1989- Leeds).

   Od 1 maja 2001r. do 27 sierpnia 2012r. kierował Katedrą Filologii Angielskiej w Instytucie Neofilologii, od listopada 2012 roku powołany został na stanowisko Dyrektora Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych na 4-letnią kadencję. 

      Bogaty i cenny dorobek Profesora Kolka liczy ponad 80 publikacji naukowych, recenzji i artykułów metodycznych, dochodzą do tego liczne odczyty naukowe i popularnonaukowe oraz ponad 200 arkuszy wydawniczych przekładów naukowych .

Fotogaleria