tytulowe
  Wydział Humanistyczny UPH świętował jubileusz XXV lecia działalności. Z tej okazji odbyła się uroczystość podczas której spotkali się pracownicy, studenci, absolwenci i przyjaciele Wydziału. Przeszłość i teraźniejszość siedleckiej humanistyki przedstawili: dziekan prof. dr hab. Stanisław Jaczyński oraz jego poprzednicy dr Franciszek Gryciuk (1991-1996), prof. dr hab. Piotr Matusak (1999-2005), prof. dr hab. Jerzy Kunikowski (2005-2012). Nie zabrakło wspomnień również o nieżyjącym już dziekanie prof. dr hab. Edwardzie Pawłowskim (1996-1999).


  W okolicznościowym wystąpieniu JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk powiedziała „Ćwierć wieku to nie tylko dni, miesiące i lata, które upłynęły od czasu powołania Wydziału – to przede wszystkim wielu niezwykłych ludzi, którzy tworzyli jego historię. Ludzie, którzy kształtowali i rozwijali siedlecką humanistykę - dziekani poprzednich kadencji, profesorowie, pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz liczne grono absolwentów są dziś niezwykłymi ambasadorami naszej Uczelni. Dziś z okazji niezwykłego Jubileuszu dziękuję wszystkim pracownikom – naukowym, administracyjnym, pracownikom obsługi, dzięki którym możliwa jest codzienna praca i funkcjonowanie naszego Wydziału. Od początku swojego istnienia Wydział zlokalizowany był w różnych miejscach. I choć z wielkim sentymentem wspominamy nasze dawne budynki dydaktyczne, to dziś szczycimy się nowoczesnym gmachem Wydziału Humanistycznego, miejscem inspirującym do działań naukowych i artystycznych, punktem spotkań społeczności akademickiej i wizytówką uczelni XXI wieku”.

   Prorektor dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, wraz z dziekanem prof. dr hab. Stanisławem Jaczyńskim wręczyli pracownikom Medale im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki. Otrzymali je: dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. UPH, dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. UPH, dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH, dr hab. Jacek Zieliński, prof. UPH, dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH, dr Alina Maciejewska, dr Marzena Kryszczuk, dr Renata Bryzek, dr Beata Gałek, dr Joanna Ważniewska, dr Rafał Roguski, dr Sergiusz Leończyk, dr Aleksander Garbalew, dr Iwona Czyżak, dr Ewa Kozak, dr Beata Bocian-Waszkiewicz, dr Ewa Jówko, dr Sabina Wieruszewska-Duraj, dr Agnieszka Araucz-Boruc, dr Ewa Jagiełło, mgr Katarzyna Mroczyńska, mgr Barbara Sidoruk, mgr Beata Kapitan, mgr Agnieszka Mojzych, mgr Anna Madej.

   Dziekan prof. dr hab. Stanisław Jaczyński wręczył również dyplomy pracownikom, którzy od 25 lat nieprzerwanie pracują na WH. Nagrodzeni nimi zostali: prof. Tamara Zacharuk, dr hab. Barbara Sitarska, prof. UPH, dr hab. sztuki Tomasz Nowak, prof. UPH, dr hab. sztuki Mikołaj Bieluga, prof. UPH, dr Barbara Dobrowolska, dr Robert Szymani, dr Alina Maciejewska, dr Aldona Grądzka-Tys, dr Beata Boczukowa, dr Grażyna Szymańska, mgr Barbara Grzegorczyk, mgr Michał Hołownia, mgr Beata Gulati, mgr Andrzej Magryta, mgr Grzegorz Kramarz, mgr Danuta Protasiuk, mgr Małgorzata Zemło.

   W ramach uroczystości odbył się również jubileusz XXV lecia uzyskania tytułu profesora przez prof. dr hab. Ryszarda Rosę. Ponadto uroczyście otwarto Pracownię Rzeźby im. Mariana Gardzińskiego oraz wystawy plastyczne i wydawnictw pracowników Wydziału Humanistycznego. W części artystycznej wystąpili: Irena Ochnio, Agata Kuczyńska, Karol Piątkowski, Krzysztof Prokurat, Mateusz Mazurek, Szymon Świerzewski. Uroczystość wsparli sponsorzy: Dworek „Panderosa”, Zajazd „Chodowiak” i Piekarnia Ratuszowa „Radzikowscy”.

Zobacz również:

Fotogaleria

Foto: Karolina Sówka