tytulowe
W dniu 10 grudnia w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu 35. rocznicy strajku solidarnościowego studentów WSRP, powstania w naszej Uczelni Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także Studenckiego Ruchu Oporu i „drugiego” NZS z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Patronat honorowy nad obchodami przyjęli JE ks. bp Kazimierz Gurda, JM Rektor UPH prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk i Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec. Partnerem strategicznym obchodów był Oddział Lubelski Instytutu Pamięci Narodowej.


Uroczystości rozpoczęła msza św. w katedrze siedleckiej celebrowana przez bp. Henryka Tomasika i bp. Kazimierza Gurdę. Następnie uczestnicy udali się do gmachu Wydziału Humanistycznego, gdzie odbyła się konferencja poświęcona działalności niepodległościowej studentów siedleckich. Za tą część odpowiedzialny był Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków. Konferencję otworzył prof. nzw. dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor IHiSM. Następnie przemawiali: JM. Rektor UPH prof. nzw, dr hab. Tamara Zacharuk, JE ks. bp Henryk Tomasik oraz mgr Jarosław Głowacki, wiceprezydent Siedlec. W programie znalazło się wystąpienie dr. hab. Marcina Kruszyńskiego (IPN) nt. „Świat akademicki w Polsce w latach 80. Problemy i dylematy. Kilka słów o Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w materiałach Służby Bezpieczeństwa”. Następnie odbyły się dyskusje panelowe na temat: Powstanie NZS na WSRP, strajk 1981 r. (moderator: mgr Roman Głowacki), Studencki Ruch Oporu (moderator: dr Edward Kopówka), „Drugi” NZS (moderator: mgr Jerzy Ireneusz Cabaj). Informacje przekazywane podczas dyskusji panelowych znalazły się w okolicznościowej publikacji „<<Jeszcze zwyciężymy…>>. 35-lecie strajku studenckiego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogiczne w Siedlcach. Materiały i wspomnienia z lata 1980-1991”, przygotowanej pod redakcją Jarosława Cabaja, Jerzego Ireneusza Cabaja i Romana Głowackiego.

Następnym punktem programu było wręczenie Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Wolności i Solidarności. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda uhonorował nimi 29. działaczy solidarnościowych, wśród nich dawnych studentów WSRP. Krzyże bohaterom wręczył Dyrektor Lubelskiego Oddziału IPN prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier. Po tym nastąpiło odsłonięcie okolicznościowej wystawy „Od NZS do NZS”, przygotowanej przez mgr Annę Mielczarek, pracownika Biblioteki Głównej UPH. Przemówienie wprowadzające wygłosiła dyrektor BG UPH mgr Ewa Kozarska. Wystawę otworzyli przewodniczący „pierwszego” i „drugiego” NZS –mgr Leszek Hudzik i mgr Grzegorz Rękawek.

Na zakończenie uczestnicy udali się do Sali „Podlasie” MOK, gdzie odbył się koncert zespołu „Contra Mandum”. Przy dźwiękach patriotycznych pieśni, nawiązujących do odległej przeszłości Polski i czasów „Solidarności”, zakończyły się obchody zorganizowane z okazji 35. lecia strajku studentów WSRP.

Zobacz również:

 

Fotogaleria