tytulowe
Sztuki plastyczne są obecne w procesie edukacji od początku istnienia siedleckiej Uczelni. Pierwszą jednostką dydaktyczną utworzoną w 1971 r. była Pracownia Plastyki, a jej program nauczania wspierany był przez pierwszego Rektora doc. Józefa Kozłowskiego, który rozumiejąc znaczenia wychowania, poprzez kontakt z dziełem sztuki, stworzył  kolekcję polskiego malarstwa współczesnego.


Pracownicy naukowo-dydaktyczni Pracowni Plastyki, następnie Katedry Edukacji Artystycznej, a obecnie Katedry Sztuki biorą czynny udział w pracach artystyczno-naukowych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Ich działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z dziedziną sztuk plastycznych, dyscypliną sztuki piękne.


   Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomiony został kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, który poszerzył ofertę dydaktyczną studiów pierwszego stopnia, Wydziału Humanistycznego o obszar kształcenia w zakresie sztuki.

Uczelnia dysponuje bazą, która zapewnia prawidłową realizację programu kształcenia na kierunku z zakresu sztuki. Wybudowana przy wsparciu funduszu Unii Europejskiej nowa siedziba Wydziału Humanistycznego posiada nowoczesne zaprojektowane i służące kształceniu w dziedzinie sztuk plastycznych pracownie specjalistyczne. Kompetencje zdobywane przez studentów  podczas realizacji programu kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych są podstawą do aktywności naukowej i twórczej w ramach pracy w Studenckim Kole Naukowym Edu Art. Program działalności koła naukowego sprzyja przygotowaniu studentów do pogłębionej aktywności artystycznej i naukowej, przewidywanej dla studentów studiów drugiego stopnia.

   Nawiązując do mecenatu Pierwszego Rektora, w Naszej Uczelni prowadzona jest działalność wystawiennicza i kulturotwórcza. Początkowo, jako Galeria Akademicka w budynku przy ul. 3 Maja,               a w nowych obiektach Biblioteki Głównej i Wydziału Humanistycznego, jako Galeria  „Przestrzeń Sztuk”  i „A galeria”. Działalność tych placówek spełnia istotną funkcję w procesie prowadzenia badań artystyczno-naukowych. Te formy aktywności pozwalają studentom rozwiązywać nowe i ciekawe problemy o charakterze praktycznym (organizacyjnym i projektowym), zdobyć przygotowanie do uczestniczenia w badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników Pracowni Sztuk Wizualnych  i Pracowni Edukacji i Teorii Sztuki, przygotowują do pracy w zespole oraz poznania problemów, dotyczących przyszłej aktywności zawodowej, uświadamiają konieczność indywidualnego rozwoju. W obu galeriach prezentowane  są  autorskie dokonania najzdolniejszych studentów, będące często ich debiutem. Prezentowane są również wystawy lokalnego środowiska artystycznego oraz wystawy twórców reprezentujących ośrodki akademickie oraz środowiska twórcze z kraju     i z za granicy.

   W historii Wydziału Humanistycznego naszej Uczelni należy wymienić nauczycieli akademickich,  którzy poprzez swoją działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną, przyczynili się do obecnego wizerunku edukacji artystycznej: artystę malarza Piusa C. Ciapało, prof. AP, kuratora Galerii Akademickiej, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Trendy Sztuki; artystę grafika  mgr Halinę Cholewkę, która kierowała zespołem tworzącym nowy kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych; artystę rzeźbiarza mgr Mariana Gardzińskiego - koordynatora projektów  pracowni specjalistycznych     w nowym budynku Wydziału Humanistycznego łącznie z pawilonem rzeźby przy ul. Żytniej 39, autora logo,  herbu oraz insygniów rektorskich i dziekańskich Akademii Podlaskiej. Autora Medalu Za zasługi dla siedleckiej humanistyki” oraz logo Wydziału Humanistycznego; historyka sztuki mgr Andrzeja Mrozowskiego autora opracowania -„Kolekcja obrazów Akademii Podlaskiej”, monografii „Marian Gardziński”; artystę grafika mgr Bożenę Skoczeń - Cerankę              oraz artystę malarza profesora Krzysztofa Wachowiaka.

   Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych tworzy zespół pracowników reprezentujących dziedziny sztuk plastycznych wspomaganych przez specjalistów z nauk społecznych i humanistycznych.

Sztuki plastyczne reprezentują:

artysta rzeźbiarz Dobrosław Bagiński, Prof. UPH
artysta malarz Mikołaj Bieluga, Prof. UPH
artysta rzeźbiarz mgr Michał Gardziński
artysta grafik dr Agnieszka Mazek
artysta malarz Tomasz Nowak, Prof. UPH
artysta malarz dr Robert Szymani

Nauki społeczne i humanistyczne reprezentują:

pedagog Janina Florczykiewicz, Prof. UPH
historyk sztuki dr Agnieszka Pasztor

Fotogaleria