tytulowe
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zawarł porozumienie o współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. Dokument podpisali JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Dyrektor mgr Andrzej Szewczuk i Zastępca Dyrektora dr Lech Hackiewicz. W uroczystości udział wzięli m.in. Prorektorzy UPH prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. dr hab. Mirosław Minkina, prof dr hab. Anna Charuta, Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, Starosta Powiatu Siemiatyckiego mgr Jan Zalewski, wicestarosta mgr Marek Bobel i Wójt Gminy Siedlce dr Henryk Brodowski.  Głównym celem zawartego porozumienia jest doskonalenie procesu kształcenia, podnoszenie jego jakości, popularyzacja osiągnięć nauki oraz rozwijanie wzajemnie korzystnego współdziałania (m.in. prowadzenie praktyk studenckich). Jednostką na bieżąco realizującą współpracę ze strony UPH będzie Wydział Przyrodniczy.

Fotogaleria