tytulowe
Wernisaż 26 stycznia 2017

Wernisaż wystawy "Genius Loci" zaszczycili swoją obecnością: Pani Anna Sochacka - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, JM Rektor prof. Tamara Zacharuk, Pan Stanisław Biardzki reprezentujący Starostę Siedleckiego, Pani dr Adrianna Pogoda-Kołodziejak - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Humanistycznym, Pani Halina Cholewka artysta grafik, Pan Antoni Wróblewski artysta grafik, Pan Andrzej Ruciński artysta fotografik, Pan Ireneusz Parzyszek artysta grafik, Pan mgr Łukasz Wawrzyszczuk oraz jego uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach, studenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz nauczyciele akademiccy i sympatycy działań artystycznych w Galerii Przestrzeń Sztuk.
Wernisaż prowadzili: dr Maria Piątek oraz dr hab. Tomasz Nowak, prof. nadzw.

Wystawa Genius Loci w Galerii PRZESTRZEŃ SZTUK UNIWERSUTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH  to pokaz prac 13 artystów z Polski i Niemiec, dla których terenem eksploracji twórczej stał się fenomen miejsca i jego wpływ na kształt dzieła. Dla każdego z twórców wyjątkowość bycia „tu i teraz” w jakiś sposób zakotwiczona jest w tym, co w danym miejscu było przedtem i co jednocześnie definiuje nie tylko samą przestrzeń, ale także twórcę działającego w niej. Prace pokazane na wystawie obrazują nieustający dialog między artystą a tym, co wokół, dialog między dziełem a miejscem, w którym powstaje.

Media, w jakich wypowiadają się prezentowani artyści to szerokie spektrum technik artystycznych – od rysunku i malarstwa, poprzez fotografię, aż po instalacje i formy rzeźbiarskie. Koncepcja wystawy Genius Loci nie tylko tematycznie odnosi się do fenomenu miejsca. Różnorodne struktury pokazywanych prac w jakimś sensie również i podczas wystawy organizują przestrzeń wokół. Galeria staje się miejscem chwilowego dialogu między wieloma punktami widzenia, wieloma miejscami, z których pochodzą artyści, między ich Genius Loci.

dr Maria Piątek


Kurator wystawy: dr hab. Tomasz Nowak prof. nadzwyczajny

Wystawa trwa do 26 lutego 2017

Fotogaleria