tytulowe
Polonistyczne wykłady otwarte, prowadzone już czwarty rok przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej,  są skierowane do odbiorców w rożnym wieku, pragnących poszerzyć swą wiedzę o literaturze, języku, kulturze oraz w sposób interesujący spędzić wolny czas. We środę, 1 lutego 2017 roku, prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka spotkała się z mieszkańcami oraz pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach o nazwie „Dom nad Stawami” i zaprezentowała temat:

- „Cóż tobie imię moje powie?...” O pochodzeniu i znaczeniu imion

„Dom nad Stawami”, mieszczący się przy ul. Poniatowskiego 32, istnieje już ponad 17 lat. Położony jest na skraju miasta w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych błoni oraz kompleksu stawów, dzięki czemu przebywające w nim osoby mają zapewnioną ciszę i spokój oraz mogą na co dzień obcować z naturą. Jest placówką przeznaczoną dla ludzi, którzy ze względu na podeszły wiek oraz choroby nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Jednocześnie może w nim przebywać 105 kobiet i mężczyzn, mających zapewnioną całodobową opiekę oraz zaspokojenie wszelkich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i reli­gijnych.

Mieszkańcy „Domu nad Stawami” z autentycznym zainteresowaniem uczestniczyli w dyskusji o imionach – ich genezie, zawartości semantycznej, powodach nadawania. Część słuchaczek i słuchaczy dzieliła się z prelegentką opowieściami o własnych pasjach i o kreatywnym spędzaniu czasu na emeryturze. Dla osób przebywających w Ośrodku, których codzienność wyznaczana jest głównie porami posiłków, zażywania leków, modlitwy i snu porozmawianie na rozmaite tematy z ludźmi młodszymi stanowi nie lada przeżycie, swoistą ucztę duchową, także cenne źródło pozytywnej energii, optymizmu, apetytu na życie.

Społeczność akademicka może podarować starszym, zazwyczaj samotnym osobom wiele dobra kosztem stosunkowo niewielkiego wysiłku. Warto w codziennym zabieganiu znaleźć choć chwilę dla drugiego człowieka, nieśmiało oczekującego na pomoc. Odrobina bezinteresownej życzliwości procentuje jakże cennym widokiem radosnych, ożywionych spojrzeń i niekłamaną wdzięcznością płynącą z głębi serc otwartych dla bliźniego. Przystępnie opracowany wykład, przeprowadzony przez specjalistę z danej dziedziny, jest dla mieszkańców Ośrodka ważnym wydarzeniem, które wspomina się przez kilka następnych dni.

W „Domu nad Stawami” szczególnie mile widziani są studenci – wolontariusze, którzy zechcieliby np. poczytać starszym osobom ich ulubione książki, poopowiadać, co dzieje się na zewnątrz, cierpliwie posłuchać o przeżyciach ludzi bogatych w niepowtarzalne doświadczenia i wspomnienia.


Violetta Machnicka
Agnieszka Andrzejewska
Kierownik Działu Wspomagającego
„Domu nad Stawami”

http://www.domnadstawami.pl
https://www.facebook.com/Dom-nad-Stawami-Dom-Pomocy-Społecznej-w-Siedlcach-220068481390463/timeline/

FotogaleriaAutorzy zdjęć: Agnieszka Andrzejewska, Dominik Doszko