tytulowe
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, uroczyście otworzyła konferencję naukową nt. „Ratownictwo medyczne z perspektywy czasu i planowanych zmian”. W trakcie wystąpienia podkreśliła, iż „Pragniemy wokół środowiska akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach skupiać naukowców, ekspertów i praktyków zajmujących się różnymi aspektami problematyki ratownictwa medycznego. Tym samym tworzymy możliwość współpracy interdyscyplinarnej między ośrodkami naukowymi, placówkami i instytucjami działającymi w zakresie opieki zdrowotnej. Jest dla mnie niezwykle istotne, że nasz Uniwersytet aktywnie włącza się w działania związane z szeroko pojętą problematyką ratownictwa medycznego oraz opieki zdrowotnej zarówno w zakresie naukowym jak i praktycznym. Jestem przekonana, że dzisiejsza konferencja zaowocuje nowymi inicjatywami i innowacyjnymi rozwiązaniami odpowiadającym wyzwaniom współczesnego świata”.

Podczas konferencji wystąpiło wielu znakomitych prelegentów z całego kraju, m.in.: dr n. med. Marek Tombarkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny - konsultant krajowy medycyny ratunkowej, dr n. med. Grzegorz Michalak - konsultant wojewódzki medycyny ratunkowej, dr n. o zdr. Piotr Leszczyński – Zakład Ratownictwa Medycznego UPH, mgr Daniel Celiński – Zakład Ratownictwa Medycznego WUM, mgr Marcin Podgórski - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, mgr Leszek Szpakowski - Dyrektor RM Meditrans Siedlce. Poruszano tematy nagłych stanów zagrożenia życia (ostre zespoły wieńcowe, udary mózgu), problematykę nowoczesnych technik edukacyjnych w ratownictwie (e-learning, symulacje), a także bieżące problemy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnymi zasadami funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce, a także pracami nad nowelizacją ustawy o PRM i kierunkiem nadchodzących zmian. Obrad wysłuchało nie tylko wielu specjalistów i praktyków, ale też gości, wśród których byli przedstawiciele administracji samorządowej. Władze lokalne reprezentowali m.in. prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, wójt gminy Siedlce dr Henryk Brodowski, wicestarosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel.

W trakcie obrad przeprowadzono też szereg dyskusji, dotyczących szerokiego zakresu tematów związanych z ratownictwem medycznym oraz nowymi wyzwaniami dla ratowników i pielęgniarek. Jak ocenia dr Piotr Leszczyński, konferencja zakończyła się pełnym sukcesem. Będzie to więc niewątpliwie inspiracją do przeprowadzenia cyklicznych spotkań o podobnej tematyce. Organizatorami Konferencji „Ratownictwo medyczne z perspektywy czasu i planowanych zmian” były jednostki Wydziału Przyrodniczego UPH – Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem senatora RP Waldemara Kraski – przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia.

Informacje również w:


Fotogaleria