tytulowe
W Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, odbyło się uroczyste otwarcie Poradni Dietetyczno – Żywieniowej, działającej na Wydziale Przyrodniczym przy Instytucie Nauk o Zdrowiu. Inauguracja jej działalności była powiązana z odbywającą się tego dnia II Ogólnopolską Konferencją Naukową Żywność – Zdrowie – Technologia - Dystrybucja pt. „Czynniki wpływające na rozwój młodego człowieka”, pod patronatem honorowym JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk oraz Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janiny Skrzyczyńskiej.

Podczas uroczystego
otwarcia JM Rektor Tamara Zacharuk stwierdziła, iż ogromne znaczenie ma stworzenie przez pracowników Wydziału Przyrodniczego instytucji, do której mogą zgłosić się wszystkie osoby poszukujące konsultacji w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego. Jednocześnie podkreśliła, że warto jest skorzystać z usług specjalistów z zakresu żywienia i dietetyki, by być świadomym jakie skutki wywołuje jakość żywienia. Podobną opinię wyraziła Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, która jednocześnie podziękowała Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Elżbiecie Krzęcio – Nieczyporuk, prof. UPH oraz Kierownik Poradni Dietetyczno - Żywieniowej - dr hab. Katarzynie Antosik, prof. UPH za duże zaangażowanie się w utworzenie nowej jednostki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.


Jak powiedziała dr hab. Elżbieta Krzęcio – Nieczyporuk, prof. UPH. „Poradnia prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz usługową, a studenci kierunku dietetyka mają możliwość odbycia praktyk”. Natomiast dr hab. Katarzyna Antosik, prof. UPH dodała, że zespół Poradni stanowią wykwalifikowani specjaliści z zakresu technologii żywności i żywienia oraz dietetyki. Dysponują oni profesjonalnym sprzętem. Umożliwia to kompleksową i dogłębną ocenę hydratacji oraz stanu odżywienia osób w różnym wieku. Oferta Poradni skierowana jest do każdego człowieka, który zainteresowany jest stanem swojego zdrowia. Jednocześnie z jej usług mogą skorzystać organizatorzy akcji prozdrowotnych, ośrodki zdrowia, zakłady pracy, szkoły, przedszkola, kluby fitness, restauracje i firmy cateringowe, producenci żywności oraz środki społecznego przekazu.

W otwarciu Poradni wzięli udział także mistrzowie olimpijscy - lekkoatletka Lidia Chojecka oraz wioślarz Michał Jeliński, którzy przyjęli zaproszenie opiekuna Koła Naukowego Dietetyków dr Katarzyny Kowalcze do uczestnictwa w odbywającej się w tym dniu Konferencji Naukowej. Sportowcy wykazali duże zainteresowanie, działalnością Poradni Dietetyczno-Żywieniowej. Wyrazili również opinię, że coraz większym wyzwaniem cywilizacyjnym jest upowszechnianie świadomości znaczenia prawidłowego odżywiania i jego wpływu na codzienne życie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Poradni Dietetyczno-Żywieniowej, godzin pracy, zakresu działalności i zasad korzystania z usług znajdują się na stronie internetowej www.poradnia.dietetyczna.uph.edu.pl

Informacje również w:


FotogaleriaFoto: Ewa Nasiłowska