tytulowe
Galeria 113, Wydział Sztuki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 6 marca 2017 r. Wernisaż zaszczycili swą obecnością: dr hab. Jerzy Piwowski prof. AJD Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dr Jakub Jakubowski Prodziekan ds. studentów, dr Bartosz Frączek, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD, mgr Anna Glińska-Kupczyk, dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. AJD, dr Dariusz Pleśniak, dr Dariusz Słota, mgr Aleksandra Jakubczak, dr hab. Janusz Pacuda, prof. AJD oraz studenci z kierunków artystycznych Akademii.

Tomasz Nowak

   W procesie malarskim podejmuje różnorodne motywy i tematy, w których poszukuje autorskiego znaku malarskiego. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Sztuki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

   W latach 1997-2002 realizował projekt malarski: Miasto; w latach 2003-2006 podjął pracę nad cyklem malarskim inspirowanym Pejzażem; natomiast od roku 2007 realizuje temat pt: Przymierze z życiem. Autor wystaw indywidualnych i wydawnictw im towarzyszących.

   W roku 2007 otrzymuje Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. W roku 2008 inicjuje powołanie nieformalnej Grupy „Ławeczka”, której działania polegają na propagowaniu idei sztuki i jej oddziaływania poprzez malarstwo.

   Uczestnik, współorganizator oraz autor interdyscyplinarnych programów, kurator wystaw malarstwa w kraju i za granicą– m. in; „Tolerance”– Youth Cultural Exchange Program – Minneapolis(USA) 1999 r., „Feuer, Erde, Wasser, Luft” – Museumspark Mildenberg (Niemcy) – 2000 r., „Mosty” – Słowacko-Polski program wymiany kulturalnej – Galeria Miasta Sabinov, Muzeum Regionalne w Siedlcach, 2003-2004 r., „Unser täglichBrot – Vom Hunger der Welt” – KulturGutshaus Köpernitz bei Rheinsberg (Niemcy), 2009 r., „Przestrzeń Malarstwa II”- ASP Warszawa, 2010-2011 r., „Inclusion For All” – Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 2014 r., „La Peinture Polonaise” – Palais Ducal – Nevers (Francja) – 2015 r., „Wokół Dąbrowy. „Ludzie-Krajobraz-Architektura” - Muzeum Regionalne w Siedlcach, Museum Petersberg (Niemcy) 2016 r., Projekt „Genius Loci”- przy współpracy z Centrum Promocji Kultury w Warszawie, „Przestrzeń Sztuk” – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, oraz Kűnstlerforum Bonn - 2017-2018 r.
                                                                            Kurator Galerii 113
                                                                            Marcin Wieczorek

Fotogaleria