tytulowe
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zawarł umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie podpisali JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska. W ramach współpracy będzie realizowany projekt „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”, skierowany do studentów, oraz pracowników. Studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym będą też nagrodą dla laureatów trzech pierwszych miejsc Olimpiady organizowanej przez ZUS o nazwie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Podjętych zostanie również szereg innych inicjatyw z zakresu działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej.

 

Ze strony UPH odpowiedzialnymi za realizację umowy są: prof. dr hab. Anna Charuta – Prorektor do spraw studiów, prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk – Prorektor do spraw rozwoju, prof. dr hab. Marek Cisek – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Natomiast w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych współpracę będą koordynować: Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach, Elwira Duczek – Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz, Agnieszka Drzewowska – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji. Na zakończenie pobytu w UPH profesor Gertruda Uścińska, wygłosiła dla środowiska akademickiego wykład „Gwarancje państwa we współczesnych systemach emerytalnych”.

FotogaleriaFoto: A. Bobryk, J. Kurzawa, K. Roguska