tytulowe
17 maja 2017 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z okazji Święta Uniwersytetu. W gmachu Wydziału Humanistycznego wraz z pierwszymi taktami poloneza „Pożegnanie ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod dyrekcją Dowódcy – Kapelmistrza kapitana Dariusza Kaczmarskiego, rozpoczęła się uroczystość, która zgromadziła liczne grono dostojnych gości. W swoim wystąpieniu Jej Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Tamara Zacharuk zaznaczyła konieczność podejmowania działań związanych z zapowiadaną nową ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i podkreślała, że uczelnia jest gotowa do podejmowania nowych wyzwań. Kończąc wystąpienie Jej Magnificencja zadedykowała wszystkim słowa Johanna Wolfganga von Goethe: "Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię" i życzyła wszystkim wiary we własne możliwości oraz odwagi podejmowania nowych wyzwań.


W dniu Święta Uczelni tradycyjnie odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie.  W tym roku promowano 9 doktorów habilitowanych oraz 31 doktorów.

Święto Uniwersytetu jest także okazją do wręczenia Medali Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni. W tym roku w uznaniu za zasługi dla naszego Uniwersytetu Senat przyznał wyróżnienia 24 osobom: dr hab. Stanisławowi Ambroszkiewiczowi, prof. dr hab. Antoniemu Bombikowi, mgr Magdalenie Chromińskiej, dr hab. inż. Grażynie Ciepieli, dr Beacie Gałek, dr Agnieszce Gil-Świderskiej, dr hab. inż. Markowi Gugale, Krzysztofowi Harasimiukowi, dr hab. Krzysztofowi Iskrze, mgr Dariuszowi Izdebskiemu, dr Martynie Jurzyk, dr hab. inż. Zbigniewowi Karczmarzykowi, Zbigniewowi Karwowskiemu, Marcinowi Kulickiemu, Mirosławowi Leśkowiczowi, mgr Annie Mielczarek, dr hab. Romanowi Mnichowi, dr hab. inż. Bogusławowi Olkowskiemu, prof. dr hab. Wojciechowi Penczek, dr Agnieszce Prusińskiej, dr hab. inż. Cezaremu Tkaczukowi, dr hab. Beacie Walęciuk-Dejneka, prof. dr hab. Ryszardowi Wróblewskiemu, prof. dr hab. Krystynie Zarzeckiej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach tradycyjnie już przyznało nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta oraz dla wybitnego młodego naukowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2016/2017. Prezes Stowarzyszenia, pan Stanisław Cieniuch (Ages SA) przedstawił sponsorów nagród, a Przewodniczący Kapituły Nagrody, pan Krzysztof Harasimiuk przedstawił sylwetki laureatów. Pan Zdzisław Skorupka, prezes M3  Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego – sponsor  nagrody dla Wybitnego Młodego Naukowca, wręczył nagrody dwóm laureatom: dr Pawłowi Piszczowi z Wydziału Nauk Ścisłych i dr Mateuszowi Niedbale z Wydziału Humanistycznego, a czek z rąk pani Krystyny Lesiuk i Andrzeja Jastrzębskiego w imieniu Fundacji PRO BONO, sponsora nagrody w wysokości 5.000 złotych dla najlepszego studenta tegorocznej edycji konkursu, odebrała studentka Wydziału Nauk Ścisłych pani Paulina Czubaj.

Na zakończenie w swoich wystąpieniach zaproszeni goście na ręce Jej Magnificencji składali najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Uniwersytetu podkreślając znaczenie uczelni dla rozwoju dla miasta i regionu.

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością JM Rektor przywitała pana dr Marka Sawickiego Posła na Sejm RP, panią Stanisławę Prządkę, Posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprzednich, pana Michała Jaworskiego doradcę Wicemarszałka Senatu pani Marii Koc, panią Elżbietę Lanc Członka Zarządu Województwa  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pana prof. dr hab. Jana Łaszczyka, przewodniczącego Komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, panią Aurelię Michałowską Mazowieckiego Kuratora Oświaty i panią Dorotę Skrzypek wicekuratora mazowieckiego, panią Urszulę Gadomską  Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oddział w Siedlcach, Dyrektora Departamentu Promocji i Informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pana Piotra Śliwowskiego, bryg. dr hab. inż. Dariusza Wróblewskiego Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego  Ochrony Przeciwpożarowej, Prezydenta Miasta Siedlce, pana Wojciecha Kudelskiego, pana dr Dariusza Stopę Starostę Powiatu Siedleckiego i Zygmunta Wielogórskiego Przewodniczącego Rady Powiatu oraz  Pana dr Henryka Brodowskiego, Wójta Gminy Siedlce, W imieniu pana Senatora Waldemara Kraski panią Elwirę Hawryluk.

Wśród rektorów  i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni wyższych JM Rektor powitała Jej Magnificencję prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską, rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Jej Magnificencję dr Bożenę Piechowicz Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, pana prof. dr hab. Mariana Binka prorektora ds. nauki, I Zastępcę Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Prorektora ds. kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, panią prof. dr hab. Barbarę Marcinkowską, pana prof. dr hab. Jerzego Sadowskiego Prorektora ds. filli w Białej Podlaskiej, Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Prorektora ds. naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie prof. dr hab. inż. Jarosława Kozubę, dr inż. Grzegorza Koca, Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Jego Magnificencję ks. dr Piotra Paćkowskiego Rektora  Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach oraz prof. dr hab. Zbigniewa Tadeusza Dąbrowskiego, doktora honoris causa naszego Uniwersytetu.

Serdecznie powitała także ks. Grzegorza Suchodolskiego, proboszcza Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach oraz w imieniu Arcybiskupa   Abla     Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej  ks. Andrzeja Pugacewicza, Dziekana Okręgu Bialskiego i ks. Sławomira Kochana, Proboszcza Parafii Prawosławnej w Siedlcach oraz ks. Andrzeja Sochalę, dyrektora Katolickiego Radia Podlasie, duszpasterzy akademickich oraz wszystkich przedstawicieli duchowieństwa, a także przedstawicieli służb mundurowych: Komendanta Miejskiego Policji, młodszego inspektora Janusza Celińskiego, brygadiera mgr inż. Andrzeja Celińskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, mjr Marka Suwińskiego dyrektora zakładu karnego, Podpułkownika  Sebastiana Kembarowskiego Dowódcę  Garnizonu Siedlce. Wśrod dyrektorów i właścicieli firm siedleckich, przedstawicieli gospodarki i biznesu oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem JM Rektor powitała pana Piotra Karasia Dyrektora Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach, panią Ewę Marchel, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, pana Marka Furmana, dyrektora siedleckiego oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pana Zdzisława Skorupkę, Prezesa M3 Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego, pana Wojciecha Radzikowskiego właściciela Piekarni Ratuszowa i pana Artura Sawickiego dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego w Siedlcach. Powitała także przedstawicieli służby zdrowia pana Marcina Kulickiego prezesa zarządu Szpitala Wojewódzkiego, pana Mirosława Leśkowicza Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, pana Andrzeja Szewczuka Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, pana Leszka Szpakowskiego Dyrektora "RM - MEDITRANS", prof. dr hab. Roberta Gałązkowskiego, Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Kierownika Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Filia Sokołów Podlaski, pana Pawła Świniarskiego, panią Hannę Sposób Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, panią Ewę Witkowską z Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, dr n. med. Dariusza Jabłońskiego i dr n. med. Piotra Kołodzieja, oraz przedstawicieli placówek i instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz dyrektorów szkół: pana Adama Skupa  Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, pana Michała Hołownię, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, panią Jolantę Duk Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, pana Przemysława Anusiewicza, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, pana Adama Kowalczuka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, panią Annę Hołownię Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stoku Lackim, pana Mirosława Bieńka Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, panią Annę Gugałę kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Edytę Ślubowską, Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, pana Jerzego Żądełka prezesa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Siedlce oraz Pana Czesława Jareckiego Sikorskiego Dyrektora Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oddział w Siedlcach, panią Krystynę Lesiuk,  Prezesa Zarządu Fundacji PRO BONO, panią Jadwigę Madziar Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach i pana Eugeniusza Kasjanowicza, zastępcę dyrektora, panią dr Marzenę Kowalczuk dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz wielu wiernych przyjaciół naszej Uczelni.

Specjalne słowa powitania JM Rektor skierowała do przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół  UPH - przewodniczącego Stanisława Cieniucha, prezesa firmy Ages oraz obecnych na uroczystości członków Stowarzyszenia.

Nie byłoby jednak Święta, ani samego Uniwersytetu bez najważniejszych gości uroczystości studentów i absolwentów Uczelni, w tym także członków Klubu Absolwenta. Gościliśmy także studentów z zagranicy, przebywających w naszej uczelni w ramach programu Erasmus+, a szczególnie przybyłych od nas w ostatnich dniach – studentów z wymiany polsko-amerykańskiej.  Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetu Dziecięcego, działających przy naszej Uczelni. Towarzyszyli nam również przedstawiciele mediów.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy!

Zobacz również:

Fotogaleria