Druk Plik
Dysponenda (ostatnia aktualizacja: 4 października 2013 r.) Plik DOC
Druk zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego na rok 2017 Plik DOC
Wymogi wydawnicze  
Oświadczenie autora / redaktora naukowego Plik DOC
Druk akceptacji recenzenta / kosztów recenzji Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.