Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
oferuje na sprzedaż


następujące nieruchomości gruntowe, położone w m. Mordy, pow. siedlecki:

1)      nieruchomość składająca się z sąsiadujących ze sobą działek niezabudowanych, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym Mordy nr geod. 2453/7 i 2454/9 (grunty orne) o łącznej pow. 0,5836 ha za cenę 190 000,00 zł;

2)      działka niezabudowana, oznaczona w obrębie ewidencyjnym Mordy nr geod. 2454/5 (grunty orne) o pow. 0,1013 ha za cenę 32 000,00 zł;

3)      działka niezabudowana, oznaczona w obrębie ewidencyjnym Mordy nr geod. 2453/9 (tereny mieszkaniowe) o pow. 0,0160 ha za cenę 5 000,00 zł;

4)      działka niezabudowana, oznaczona w obrębie ewidencyjnym Mordy nr geod. 2454/6 (tereny mieszkaniowe) o pow. 0,0012 ha za cenę 400,00 zł.

Dla wszystkich wymienionych wyżej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Siedlcach księga wieczysta nr SI1S/00112290/7.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Istnieje możliwość nabycia poszczególnych działek indywidualnie lub wszystkich nieruchomości łącznie. Wszystkie podane wyżej ceny są do negocjacji. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie prowadzonych negocjacji.

Szczegółowych informacji na temat zbywanych nieruchomości udziela: Łukasz Tokarski, tel. 25 643 19 48, w godz. 8:00 – 15:00, e-mail: .


Załączniki: