Aktualności PRACOWNICY

Zdjęcie tytułowe
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyły się, pod honorowym patronatem JM Rektor UPH prof. dr hab. Tamary Zacharuk oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha, V Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności, nt.: „W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością”.