Aktualności PRACOWNICY

Na kolejną czteroletnią kadencję został ukształtowany skład Rady Programowej Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Na funkcję przewodniczącego wybrano Rektora prof. dr hab. Antoniego Jówko.

29 września br. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lublelskiego Jana Pawła II odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Trębickej-Postrzygacz, pracującej w Instytucie Pedagogiki na stanowisku wykładowcy. Promotorem pracy był prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, a recenzentami: prof. dr hab. Marzenna Zaorska z UMK i ks. prof. dr hab. Marian Nowak z KUL-u. Przewodniczącym Rady był prof. dr hab. Andrzej Sękowski. Pozostali członkowie Rady to: prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, prof. dr hab. Czesław Kępski, prof. dr hab. Marian Surdacki.

W dniu 25 września 2008 roku Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko uroczyście podziękował za wieloletnią pracę, przechodzącemu na emeryturę prof. dr hab. Lesławowi Szczerbie. Profesor jest osobą niezwykle zasłużoną dla Uczelni. Pełnił funkcje Dziekana Wydziału Chemiczno-Matematycznego (1987-1993) oraz Rektora (1993-1999). Z jego inicjatywy został wdrożony na początku lat 90. nowatorski wówczas, realizowany do dnia dzisiejszego, system integracyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych.