Aktualności PRACOWNICY


  W dniu 31 sierpnia zakończył swoją kadencję  JM Rektor prof. dr hab. Edward Pawłowski. Od 1 września czteroletnią kadencję rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko.
  Prof. Antoni Jówko urodził się w roku 1947 w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1970). W Wyższej Szkole Nauczycielskiej (poprzedniczce Akademii Podlaskiej) został zatrudniony w grudniu 1970 roku (w ramach prac zleconych), a na pełnym etacie od roku 1972. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół problemów związanych z oddziaływaniem promieniowania z układami gazowymi. Jest autorem 50 publikacji naukowych w czasopismach anglojęzycznych i około 50 doniesień konferencyjnych. Doktoryzował się w roku 1976 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a habilitację uzyskał na Politechnice Łódzkiej w roku 1984.

W dniu 28 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie rektor Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Edward Pawłowski wraz z dr Adamem Bobrykiem odebrali nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „MODERNIZACJA ROKU 2007”. Została ona przyznana za renowację Pałacu Ogińskich. Konkurs był organizowany przez Targi Pomorskie, Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Generalny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W Galerii „Universum” w Grodnie na Białorusi odbył się 27 sierpnia wernisaż fotografii znanego siedleckiego artysty i pracownika Akademii Podlaskiej, Piotra Tołwińskiego. Tematyka wystawy to „Siedlce miasto z tradycjami”. Było to niewątpliwie znaczące wydarzenie kulturalne, gdyż uczestniczyło w nim kierownictwo Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały na czele z rektorem prof. Jewgienijem Rowbą, przewodniczący komisji kultury samorządu grodzieńskiego Aleksander Łosminskij, Igor Kaszkiewicz zastępca mera zaprzyjaźnionego z Siedlcami rejonu wołkowyskiego, konsul RP Alina Czerniawska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce dr Adam Bobryk, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Jerzy Jacek Myszkowski oraz przedstawiciele środków społecznego przekazu w tym 1 program telewizji białoruskiej.
Litteraria IFP
Już można czytać nowe czasopismo naukowe
Instytutu Filologii Polskiej. Jest nim "Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy". Redaktorem Naczelnym została prof. dr hab. Danuta Szymonik, Kierownik Pracowni Komparatystyki i Literatury Regionalnej w Katedrze Teorii Literatury IFP. Powstał periodyk międzynarodowy, m.in. we współpracy ze slawistyką na Ukrainie (na Uniwersytecie w Doniecku). Pierwszy numer dotyczy zagadnień z pogranicza teorii i historii literatury, określonych tu zwięzłym terminem "mitopoetyka".