Aktualności PRACOWNICY

Czasopismo 'Do źródeł'
Ukazał się nowy numer czasopisma „Do źródeł”, które wydaje
Instytut Filologii Polskiej. Jest to, wydawany od 2003 roku z inicjatywy prof. Antoniego Czyża, „studencki rocznik humanistyczny”, który zyskał już sobie ogólnopolską renomę. Redaktorem Naczelnym tego numeru jest dziś już absolwent polonistyki siedleckiej mgr Paweł Borkowski.
Czasopismo 'Notatnik Multimedialny'
Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego, które afiliowane jest przy
Instytucie Filologii Polskiej. To „rocznik dydaktyczno-literacki” „Notatnik Multimedialny”, poświęcony dydaktyce i historii literatury we współczesnych kontekstach kulturowych. Redaktorem Naczelnym jest dr Elżbieta M. Kur z IFP AP.

Smoleńsk jest często określany jako wrota Rosji. To jedno z najważniejszych miast, przez które wiedzie szlak do Moskwy. Wchodziło ono także w XVII wieku w skład Rzeczpospolitej. Obecnie jest to znaczący ośrodek zarówno przemysłowy i naukowy. Do czasu likwidacji województwa siedleckiego aktywnie współpracowało ono z obwodem smoleńskim. Do dzisiejszego dnia wielu lekarzy i studentów medycyny odbywa w Siedlcach praktyki zawodowe.
W dniach 24-25 października gościła w Smoleńsku grupa siedlczan reprezentujących różne środowiska i instytucje. Wśród nich byli pracownicy Akademii Podlaskiej – dr Adam Bobryk, mgr Tadeusz Goc, dr Ryszard Jabłonka, dr Krzysztof Kapela, dr Beata Walęciuk-Dejneka; przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Jerzy Jacek Myszkowski; dyrektor biura Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Jacek Grabiński oraz uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Antoni Słomiński.
Na kolejną czteroletnią kadencję został ukształtowany skład Rady Programowej Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Na funkcję przewodniczącego wybrano Rektora prof. dr hab. Antoniego Jówko.