Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka wyróżniła 8 studentów Akademii Podlaskiej stypendiami za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe.

Przyznawane są one na okres 10 miesięcy. Warunkiem ich otrzymania jest posiadanie średniej ocen z całego okresu studiów nie niższej niż 4,5 oraz nie powtarzanie nigdy roku. Ponadto należy mieć osiągnięcia badawcze i wykazywać się aktywnością naukową m.in. aktywnie uczestnicząc w pracach koła naukowego, posiadając publikacje, opracowując referaty nie objęte programem nauczania, występując na konferencjach, realizując praktyki, staże czy kursy nie objęte programem kształcenia. W przypadku stypendiów sportowych winno się także osiągnąć wysoki wynik we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Wlicza się w to zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach świata lub Europy bądź od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski.

W dniu 19 lutego Rektor prof. Edward Pawłowski wraz z Prorektorem dr Ryszardem Drobą uroczyście wręczyli studentom pisma z ministerstwa informujące o tym wyróżnieniu.

 

Stypendystami Ministra w bieżącym roku akademickim zostali za osiągnięcia naukowe: Sylwia Banaszak (chemia), Sławomir Drużba (informatyka), Sylwia Filipek (rolnictwo), Damian Kopeć (informatyka), Katarzyna Niedbało (rolnictwo). Za osiągnięcia sportowe: Katarzyna Furmaniak (biologia), Monika Wiśniowska (pedagogika z/s opiekuńczo-wychowawczą), Edyta Zaręba (pedagogika z/s opiekuńczo-wychowawczą).

Adam Bobryk