tytulowe
Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016 odbyła się 16 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili pan prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina prorektor ds. nauki, pani Anna Sochacka zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, pani Urszula Janiszewska kierownik Wydziału Rynku Pracy PUP w Siedlcach, pan Ireneusz Sobiczewski kierownik centrum informacji i planowania kariery zawodowej WUP filia w Siedlcach, pan Paweł Lewczuk WUP filia w Siedlcach, pan Robert Chojecki – radny Miasta Siedlce.

Otwarcia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016 dokonał prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina prorektor ds. nauki. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na celowość takich akcji oraz zachęcał studentów do czynnego włączania się w działania związane z działalnością pozadydaktyczną.

Po wystąpieniu Prorektora głos zabrali pani Anna Sochacka oraz pan Paweł Lewczuk. Zaznaczyli, że dzisiejszy rynek pracy wymaga niezwykłej elastyczności. Natomiast aspekt przedsiębiorczości trafnie wpisuje się w obecny rynek pracy, który stawia dużo wyznawań i wymaga zaangażowania, które później może zaprocentować wieloma sukcesami w działaniach przedsiębiorczych.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia przedstawicieli kół naukowych działających w Uniwersytecie, którzy przedstawili swoją ofertę skierowaną do studentów. Zaprezentowali także propozycje i wizje działań na rzecz społeczności lokalnej.

Swoją działalność zaprezentowali:

1. Koło Naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej - opiekun: dr Katarzyna Marciniak-Paprocka

2. Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego – opiekun: dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

3. Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF – opiekun: dr Agnieszka Prusińska

4. Koło Naukowe Dietetyków - opiekun: dr inż. Katarzyna Kowalcze

Na koniec wywiązała się dyskusja na temat zaprezentowanych pomysłów oraz przeobrażenia ich w działania przedsiębiorcze.

Miłą niespodzianką jest nagroda dla kół naukowych, które zgłosiły się do prezentacji na spotkanie inaugurujące Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Z każdego z tych kół opiekunowie naukowi wybiorą po jednej osobie, która w ciągu najbliższego roku akademickiego wykaże się największym zaangażowaniem, pracą na rzecz promocji koła i jego dalszego rozwoju. Wyróżnione osoby w nagrodę wezmą udział w 4 dniowej wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie pani Julii Pitery, Europoseł do Parlamentu Europejskiego.

Fotogaleria