tytulowe
Na Wydziale Humanistycznym UPH odbył się otwarty wykład wybitnego polskiego kryminologa prof. dr hab. Brunona Hołysta nt. "Współczesne oblicza przestępczości". Wystąpienie to wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska akademickiego. Wśród obecnych byli m.in. JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prodziekani Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Sławomir Sobczak i dr Adriana Pogoda-Kołodziejak oraz prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr Danuta Kroczewska.

Na wykład przybyli nie tylko studenci kierunku kryminologia stosowana i bezpieczeństwo narodowe, ale także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza z klas mundurowych. Młodzież szkolna przyjechała z następujących placówek: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J. Paderewskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach. Po wystąpieniu profesora Brunona Hołysta, wykład nt. "Służby specjalne, mit a rzeczywistość" wygłosił również dr Robert Białoskórski z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH.

Fotogaleria