tytulowe
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach, reprezentowany przez prof. nzw. dr hab. Violettę Machnicką oraz dr Barbarę Stelingowską, 29 listopada 2016 roku uczestniczył w organizacji II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Utworów Adama Mickiewicza, który ponownie odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej. Zeszłoroczna edycja konkursu, zainicjowana przez prof. Elżbietę Mojsę – polonistkę-pasjonatkę z wymienionej szkoły, odbyła się dokładnie w 160. rocznicę śmierci autora Pana Tadeusza i stała się na tyle ważnym wydarzeniem dla społeczności bialskiej, iż konkurs tegoroczny cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców województwa lubelskiego.


Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

- Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski,
- Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,
- Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Konkurs uroczyście otworzył Maciej Kosik – dyrektor ZSO nr 2 w Białej Podlaskiej oraz Michał Litwiniuk – I Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

W skład jury weszli:

  1. Prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka (UPH w Siedlcach) – językoznawca,
  2. Dr Barbara Stelingowska (UPH w Siedlcach) – literaturoznawca,
  3. Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS) – literaturoznawca,
  4. Mgr Przemysław Kaliszuk (UMCS) – literaturoznawca,
  5. Mgr Bartosz Koterba – wykładowca z KUL, redaktor Radia Lublin,
  6. Mgr Artur Kocięcki – aktor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, poeta.

Do konkursu przystąpiło 66 uczniów z 18 miejscowości, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wraz z uczniami na konkurs przybyło liczne grono nauczycieli z poszczególnych szkół, którzy zachęcili swoich wychowanków do udziału w zmaganiach konkursowych, a także czuwali nad przygotowaniami oratorskimi podopiecznych. Część uczniów przybyła wraz z rodzicami.

W trzech kategoriach wiekowych przyznano 9 nagród oraz 6 wyróżnień. Pierwsze miejsca zajęły następujące uczennice:

- Karolina Semeniuk (Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych),

- Julia Korolczuk (Gimnazjum nr 2 w Dołdze),

- Monika Mielnicka (I LO w Białej Podlaskiej).

Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie.

Podsumowując całość konkursu, prof. Violetta Machnicka gorąco podziękowała uczniom za rzetelne przygotowanie się do wystąpień oraz za głęboko emocjonalne oddawanie treści zawartych w utworach Adama Mickiewicza. Podziękowania otrzymali również rodzice, nauczyciele i organizatorzy konkursu, zwłaszcza prof. Elżbieta Mojsa, która perfekcyjnie zapanowała nad wszelkimi sprawami organizacyjnymi. Profesor Machnicka zachęcała słuchaczy do odwiedzenia Siedlec, zainteresowania się polonistycznymi wykładami otwartymi i do podejmowania studiów w siedleckiej Uczelni, dysponującej nie tylko dobrze przygotowaną kadrą w wielu dyscyplinach, ale też wyjątkowo atrakcyjnymi warunkami technicznymi nowoczesnego Wydziału Humanistycznego.

Violetta Machnicka

Fotogaleria


Autor zdjęć: Marcin Szwed