tytulowe
W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyło się II Seminarium Naukowe „Wyzwania logistyki i jakości w oczach studentów”. Organizatorami Seminarium były Katedra Ekonomii i Koło Ekonomiczne działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach. W Seminarium wzięli udział studenci zrzeszeni w kołach naukowych działających na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Studenckim Kole Zarządzania Jakością i WiedząKole Naukowym Ekonomistów i Studenckim Kole Naukowym Logistyk, w kołach naukowych działających na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Kole Ekonomicznym i Studenckim Kole Naukowym Menedżerów „Top Manager” oraz przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF z Wydziału Nauk Ścisłych UPH.

W Seminarium uczestniczyły 63 osoby, w tym bardzo liczna reprezentacja z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie licząca 31 studentów wraz z opiekunem.

Głównym celem seminarium była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie dalszej współpracy pomiędzy kołami, która w przyszłości może zaowocować realizacją wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Seminarium uroczyście otworzyła dr Monika Wakuła - Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Pierwszego dnia Seminarium odbyły się dwie sesje referatowe, podczas których swoje wystąpienia zaprezentowało dwudziestu dwóch prelegentów:

 1. Anna Zabłocka - Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF, UPH w Siedlcach - „Matematyczne rozwiązania problemów z zakresu ekonomii”
 2. Martyna Sieczkiewicz - Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF, UPH w Siedlcach - „Czy algorytmy informatyczne, przy pomocy matematyki, są w stanie rozwiązać ekonomiczne zagadnienia optymalizacji trasy?”
 3. Vitaliy Smygur - Koło Naukowe Ekonomistów, UMCS w Lublinie - „Strategia TQM jako skuteczna koncepcja zarządzania w procesie budowania  przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”
 4. Barbara Sioma - Koło Naukowe Ekonomistów, UMCS w Lublinie - „Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie”
 5. Irmina FlorekPaweł Kozłowski - Koło Naukowe Ekonomistów, UMCS w Lublinie - „Mierzenie jakości usług zdrowotnych na przykładzie modelu PATH”
 6. Magdalena OronowiczMagdalena Niedziałek - Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS w Lublinie - „Organizacja w obliczu wyzwań Nowej Gospodarki”
 7. Ewa Hałasa - Koło Naukowe Ekonomistów, UMCS w Lublinie - „Zarządzanie wiedzą w gospodarce XXI wieku”
 8. Milena Gęsina - Studenckie Koło Naukowe Menedżerów „Top Manager”, UPH w Siedlcach - „Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na jakość życia społeczeństwa”
 9. Agata KiragaNatalia Kijak - Studenckie Koło Naukowe Logistyk, UMCS w Lublinie - „Projektowanie opakowań w ujęciu logistycznym”
 10. Anna KiełbasaFaustyna Frączek - Studenckie Koło Naukowe Logistyk, UMCS w Lublinie - „Transport kolejowy w transporcie intermodalnym w Europie”
 11. Jan Choma - Studenckie Koło Naukowe Logistyk, UMCS w Lublinie - „Problemy komunikacyjne na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”
 12. Katarzyna BrzuchalaDamian Skrzypa - Studenckie Koło Naukowe Logistyk, UMCS w Lublinie - „Rower miejski jako alternatywa dla komunikacji zbiorowej”
 13. Robert Piotrowski - Studenckie Koło Naukowe Logistyk, UMCS w Lublinie - „Kapitał ludzki w transporcie kolejowym na przykładzie spółek transportu kolejowego towarowego w Polsce”
 14. Bartłomiej Palus - Studenckie Koło Naukowe Logistyk, UMCS w Lublinie - „Aspekty prawne dotyczące zarządzania czasem pracy kierowców oraz tryb przeprowadzania kontroli przez ITD”
 15. Elżbieta Rola - Koło Ekonomiczne, UPH w Siedlcach - „Rola logistyki w biznesie”
 16. Katarzyna RadziejewskaAnna Skup - Koło Ekonomiczne, UPH w Siedlcach - „Projekty UE jako narzędzia wspierające rozwój polskiego transportu”

Pierwszego dnia Seminarium uczestnicy zwiedzili także kampus UPH zlokalizowany przy ulicach Żytniej i Popiełuszki. Wieczór spędzili natomiast na spotkaniu integracyjnym w Klubie Studenckim „PeHa”.

Drugiego dnia Seminarium jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach praktycznych zorganizowanych w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

Goście z Lublina w trakcie spaceru po Siedlcach mieli również możliwość zobaczenia najpiękniejszych miejsc w mieście - park Aleksandria, Kaplica pw. św. Krzyża, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Kościół Garnizonowy Najświętszego Serca Jezusa, Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach. Wspólnie z przewodnikiem zwiedzili również Pałac Ogińskich.

Wszyscy przybyli na Seminarium goście chwalili miłą atmosferę, wysoki poziom Seminarium oraz jego dobrą organizację, która możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego komitetu organizacyjnego, w składzie: mgr Bartłomiej Suchodolski – przewodniczący komitetu, dr Agata Marcysiak – opiekun Koła Ekonomicznego oraz Magdalena Jędruchniewicz – prezes Koła Ekonomicznego.

Efektem Seminarium są plany organizacji kolejnych jego edycji.

Fotogaleria