Lista studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, którym przyznano stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017.

  1. Mateusz Borowski – student kierunku pedagogika II rok, studia pierwszego stopnia,
  2. Paulina Czubaj – studentka kierunku matematyka III rok, studia pierwszego stopnia,
  3. Martyna Maria Sieczkiewicz – studentka kierunku matematyka II rok, studia pierwszego stopnia,
  4. Anna Maria Zabłocka – studentka kierunku matematyka II rok, studia pierwszego stopnia,
  5. Magdalena Kalicka – studentka kierunku gospodarka przestrzenna, IV rok, studia pierwszego stopnia,
  6. Sebastian Krasuski – student kierunku rolnictwo, IV rok, studia pierwszego stopnia,
  7. Urszula Ostaszewska – studentka kierunku bioinżynieria produkcji żywności, IV rok, studia pierwszego stopnia,
  8. Daniel Radzikowski – student kierunku zootechnika, IV rok, studia pierwszego stopnia,
  9. Damian Sawczuk – student kierunku gospodarka przestrzenna, IV rok, studia pierwszego stopnia,
  10. Paulina Stempnik – student kierunku gospodarka przestrzenna, IV rok, studia pierwszego stopnia.