tytulowe
16 stycznia 2017 roku Studenckie Koło Pedagogów Kreatywnych pod opieką dr Agnieszki Roguskiej gościło pedagoga szkolnego - panią Joannę Romaniuk. Pani pedagog pełni obowiązki pedagoga i nauczyciela wspomagającego w Sz. P. nr 7 w Siedlcach. Studenci mieli możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznymi doświadczeniami zaproszonego gościa. Dowiedzieli się o obowiązujących przepisach prawnych, prowadzonej dokumentacji, najczęściej pojawiających się problemach i podmiotach, z którymi pedagog współpracuje.

Chcemy tym samym rozpocząć cykl spotkań pt. „Konfrontacja teorii z praktyką”.

Fotogaleria