tytulowe
Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego odbyły się eliminacje mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Organizowana jest ona już po raz 58. Po raz pierwszy jednak jeden z jej etapów odbywa się w Siedlcach. Uczestników powitał prorektor UPH prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina wraz z prodziekan Wydziału Humanistycznego UPH dr Beatą Gałek. Zebrani wysłuchali wykładu abp Abla (Popławskiego) ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, który miał wystąpienie nt. „Prawosławie wobec wyzwań współczesności”. Z okolicznościowym koncertem wystąpili też uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.


Głównym tematem tegorocznej Olimpiady były systemy religijne świata. Do eliminacji okręgowych na terenie województwa mazowieckiego (oprócz Warszawy) zakwalifikowanych zostało 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nich najlepsze wyniki w Siedlcach uzyskali Patryk Korcz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach (opiekun: mgr Agnieszka Fila-Sadurska), Wojciech Zając z VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (opiekun: dr Adam Duszyk), Bartłomiej Sztendur z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (opiekun: mgr Stanisław Krakowski), Szymon Kaczmarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce (opiekun: dr Marek Niewiadomski), Igor Pierzchała z III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce (opiekun: mgr Aldona Skała). Zostali oni zakwalifikowani do kolejnego etapu Olimpiady, odbywającego się na szczeblu krajowym. Odbędzie się on 18 marca w Uniwersytecie Warszawskim.

            Eliminacje mazowieckie Olimpiady przeprowadzone zostały przez pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: prof. nzw. dr hab. Włodzimierz Fehler (przewodniczący), prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (zastępca), dr Joanna Ważniewska (sekretarz), prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak, prof. nzw. dr hab. Adam Bobryk, prof. nzw. dr hab. Jacek Zieliński, dr Andrzej Dana, dr Agnieszka Filipek, dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, dr Paweł Szmitowski, dr Renata Tarasiuk, mgr Anna Czubaj, mgr Krystian Kiszka, mgr Anna Lasota, mgr inż. Mateusz Niedbała.

Fotogaleria