tytulowa
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia, na rok akademicki 2016/2017, za wybitne osiągnięcia, dla 709 studentów, studiów I i II stopnia, z całej Polski. Wśród nich jest również aż 10 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stypendium otrzymali: Mateusz Borowski (pedagogika II rok, studia pierwszego stopnia), Paulina Czubaj (matematyka III rok, studia pierwszego stopnia), Martyna Maria Sieczkiewicz (matematyka II rok, studia pierwszego stopnia), Anna Maria Zabłocka (matematyka II rok, studia pierwszego stopnia), Magdalena Kalicka (gospodarka przestrzenna, IV rok, studia pierwszego stopnia), Sebastian Krasuski (rolnictwo, IV rok, studia pierwszego stopnia), Urszula Ostaszewska (bioinżynieria produkcji żywności, IV rok, studia pierwszego stopnia), Daniel Radzikowski (zootechnika, IV rok, studia pierwszego stopnia), Damian Sawczuk (gospodarka przestrzenna, IV rok, studia pierwszego stopnia), Paulina Stempnik (gospodarka przestrzenna, IV rok, studia pierwszego stopnia).

Podczas posiedzenia Senatu UPH odebrali oni z rąk jej Magnificencji prof. dr hab. Tamary Zacharuk oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesławy Barszczewskiej i Prodziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Barbary Biesiady-Drzazgi, decyzje o przyznaniu stypendiów ministra. Rektor T. Zacharuk podkreśliła, iż tak duża grupa studentów UPH wśród wyróżnionych potwierdza wysoką jakość kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Ukazuje, iż Uczelnia daje dobre warunki rozwoju młodzieży akademickiej. Stanowi to także zachętę do aktywności dla innych, gdyż stypendium ministra to nie tylko znaczące wyróżnienie, ale również ważne wsparcie materialne.

 

Fotogaleria