tytulowe
Rysunek postaci ludzkiej z natury jest obowiązkowym etapem rekrutacji na większość plastycznych kierunków artystycznych. Również na naszej edukacji artystycznej odbywa się od 2015 roku taki egzamin wstępny. Daje on możliwość najlepszej oceny stopnia zaawansowania kandydata i jego umiejętności. Jest to też dla kandydata najlepszy sposób do rozpoznania czy studiowanie na kierunku oferującym głównie zajęcia praktyczne jest oczekiwaną i miłą perspektywą.


Trzeci semestr zajęć artystycznych z rysunku na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to nauka zaawansowanych zasad prawidłowego przedstawiania postaci ludzkiej w różnych ruchach. Prace studenci wykonywali w pracowni  w oparciu o obserwację konkretnego modela. Na każdych zajęciach ustawienie modela (ruch)  było inne, co narzucało żwawe tempo pracy. Również Panie, które pozowały nieruchomo jako modelki, musiały poddać się wymagającemu rygorowi czasowemu.

Większość rysunków powstawała na papierze o wymiarach 100 x 70 cm, zmuszając studentów do zakomponowania całej postaci wg prawidłowych proporcji anatomicznych w perspektywie. Dodatkowo poza zajęciami studenci wykonywali szkice detali anatomicznych, oraz szkice konstrukcyjne postaci ludzkich w ruchu. Techniki użyte to ołówek, kredka, węgiel prasowany, używane na brystolu i szarym papierze. Oprócz prawidłowego zakomponowania postaci, prawidłowych proporcji  ciała, przy ocenie brałem pod uwagę odpowiednie oddanie przestrzeni i skrótów perspektywicznych, które sprawiały najwięcej trudności. Na wypracowanie detali, światłocienia i waloru nie starczało najczęściej czasu, ale będzie można to uzupełnić w przyszłym semestrze. 


Mikołaj Bieluga

Fotogaleria