tytulowe
20 lutego br. Damian Fiołek (student 3-go roku na kierunku historia), Przewodniczący NZS UPH w Siedlcach uczestniczył w międzypokoleniowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. W czasie uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Ordery Odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi zasłużonym działaczom pierwszego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.