tytulowe
Wystawa malarstwa studentów II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pod kierunkiem dr hab. Tomasza Nowaka, prof. UPH. Prace studentów prezentowane na „Ścianie”, to próby indywidualnego wykorzystania wiedzy o środkach ekspresji, właściwych dla posługiwania się techniką malowania farbami akrylowymi. Ekspozycja akcentuje kompozycje malarskie, będące autorskimi interpretacjami postawionych tematów i problemów formalnych, które były treścią ćwiczeń.

 

opracowanie Michał Gardziński

Fotogaleriazdjęcia: Dariusz Skiermunt członek koła naukowego Edu Art