tytulowe
27 marca podczas Dnia Otwartego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych  2017 zrealizowano spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych otrzymaniem stypendium z programu Erasmus+ i podjęciem semestralnych studiów na zagranicznej uczelni. Analogicznie do poprzednich spotkań pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą zapoznali studentów z zasadami erasmusowej rekrutacji, jak również z całym procesem aplikowania, przebiegiem i zakończeniem mobilności.


Jak zwykle Biuro Erasmus+ mogło liczyć na wsparcie Buddies – studentów, którzy wrócili z Erasmusa i zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami z pobytu za granicą. Tym razem mogliśmy posłuchać Mileny Gęsiny i Katarzyny Starzyńskiej, które swój semestr letni 2015/2016 spędziły w Portugalii. Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są na naszej stronie www, w zakładce Erasmus+, a z wszelkimi pytaniami można zwracać się do Koordynatora Wydziałowego – dr Anny Świrskiej.

Fotogaleria