tytulowe
5 kwietnia na Wydziale Nauk Ścisłych odbyło się spotkanie informacyjne programu Erasmus+ dla studentów zainteresowanych podjęciem studiów na zagranicznej uczelni. Celem spotkania było przedstawienie zasad programu i procedury rekrutacyjnej. Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Pani Katarzyna Sobolewska omówiła zagadnienia związane z przebiegiem mobilności i przedstawiła korzyści jakie z niej płyną. Studenci, którzy w trakcie studiów zdecydują się wyjechać, mają szansę zdobyć unikalne doświadczenia, wyróżnić się i zwiększyć  swoje szanse na rynku pracy.

Do tych, do których takie dalekosiężne cele nie przemawiają, może dotrze przekaż niewerbalny płynący ze zdjęć kolegów, którzy aktualnie przeżywają swoją przygodę życia na Erasmusie : www.uph.edu.pl/152-erasmus-galerie/4553-nasi-studenci-na-erasmusowych-wyjazdach.


Informacje dotyczące rekrutacji są na naszej stronie www, w zakładce Erasmus+, a z wszelkimi pytaniami można zwracać się do Koordynatora Wydziałowego – dr Artura Niewiadomskiego.

Fotogaleria