tytulowe
27 podporuczników, którzy zasilą nowy rodzaj sił zbrojnych - Wojska Obrony Terytorialnej, zostało w sobotę (8 kwietnia br.) promowanych w Warszawie. Promocji dokonał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika. Studium z pierwszą lokatą ukończył doktorant historii ppor. Paweł Wołosz

http://www.wso.wroc.pl/uczelnia-start/aktualnosci/z-ostatniej-chwili/5011-pierwsi-podporucznicy-wojsk-obrony-terytorialnej

GALERIA