tyulowe
W marcu 2017 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach przystąpił do programu Study in Poland, promującego uczelnie polskie za granicą m.in. organizując polskie stoiska narodowe pod szyldem kampanii. Stoisko programu Study in Poland  organizowane jest na najbardziej prestiżowych targach edukacyjnych na świecie.


W ubiegłych miesiącach delegacje UPH (prof. nzw. dr hab. Roman Mnich, dr Natalia Sanżarewska-Chmiel, Anna Bobryk) uczestniczyły w targach edukacyjnych we Lwowie (Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Wyższa Osvita 2017”) i w Kijowie (Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Osvita ta kar’era”). Podczas tego ostatniego wydarzenia Polska była gościem honorowym targów. Oprócz polskich uczelni obecna była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która przygotowała oficjalną prezentację wizerunkową polskiego szkolnictwa wyższego, w tym programów Erasmus+ i kampanii „Ready, Study, Go, Poland!”.

W oficjalnym otwarciu targów uczestniczył ambasador Jan Piekło, dyrektor FRSE dr Paweł Poszytek i prezes Fundacji Perspektywy Press Waldemar Siwiński. Po uroczystym otwarciu goście honorowi zwiedzili polski pawilon i rozmawiali z przedstawicielami uczelni i programów. Targom rekrutacyjnym „Osvita ta kar’era” towarzyszyły Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności, w ramach których odbyło się II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy w trzech sesjach plenarnych i siedmiu sesjach równoległych („okrągłych stołach”). Głównym celem Dni Polsko-Ukraińskich zorganizowanych pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy było przygotowanie wspólnych działań na forum europejskim.

Fotogaleria