tytulowe
2 czerwca br studenci naszej Uczelni mieli okazję sprawdzić swój poziom znajomości j. angielskiego przystępując do międzynarodowego egzaminu TOEIC Listening & Reading, który przeprowadzili pracownicy Studium Języków Obcych.

Spośród 37 studentów, którzy przystąpili do egzaminu, na słowa uznania i wyróżnienia zasługują osoby, które osiągnęły wynik na poziomie C1 (wg skali biegłości językowej Rady Europy - CEF):

  1. Mikulski Adam, WNŚ, Informatyka
  2. Kubicki Przemysław, WNŚ, Informatyka
  3. Wąsik Michał, WNŚ, Informatyka
Ponadto, 15 osób uzyskało wynik na poziomie B2 oraz 12 na poziomie B1. Gratulujemy i dziękujemy za udział oraz zapraszamy wszystkich chętnych studentów na egzamin w następnym semestrze. 

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów na kolejną sesję egzaminacyjną w semestrze zimowym. Więcej informacji o terminach i rejestracji na egzamin tutaj.

Osoby chętne mogą sprawdzić swój poziom biegłości językowej rozwiązując próbny test TOEIC tutaj.