gala studenckiego nobla 2017 57
5 czerwca 2017 roku odbyła się Gala Finałowa konkursu Studencki Nobel 2017. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje studentów z Wydziału Przyrodniczego: Pani Urszula Ostaszewska (kierunek bioinżynieria produkcji żywności) oraz Pan Daniel Radzikowski (kierunek zootechnika) zostali finalistami IX edycji konkursu Studencki Nobel w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

…”NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” …
Organizowany co roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, ma na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnych i utalentowanych członków społeczności akademickiej, a także promowanie aktywnej działalności studenckiej. Brane pod uwagę są nie tylko wyniki w nauce, ale również działalność naukowa, społeczna, sportowa oraz artystyczna studentów.

Zgłaszając się do konkursu, student wybiera jedną z sześciu dostępnych specjalności:
 • nauki ścisłe i techniczne,
 • nauki humanistyczne i sztuka,
 • nauki ekonomiczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki o zdrowiu (medycyna i sport),
 • nauki przyrodniczo-rolnicze.
To w jednej z tych kategorii są oceniane jego osiągnięcia. Następnie, na podstawie kryteriów konkursowych, z każdej kategorii zostają wyłonione trzy najlepsze osoby, które biorą udział w etapie końcowym. Tegoroczna edycja konkursu oceniana była przez specjalistów w poszczególnych kategoriach Studenckiego Nobla. (Regulamin na www.studenckinobel.pl)

Urszula Ostaszewska i Daniel Radzikowski startowali w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka. Nasi finaliści maja wiele ciekawych osiągnięć do których należy zaliczyć m.in.:
 • Są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016-2017. Także stypendyści JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Biorą czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych na których głoszą swoje osiągnięcia naukowe.
 • Angażują się w projekty naukowo-dydaktyczne związane z ich zainteresowaniami na Uczelni.
 • Prowadzą działalność organizacyjną w Studenckich Kołach Naukowych oraz Fundacjach i Organizacjach pożytku publicznego działających na rzecz ochrony i poprawy dobrostanu zwierząt, czy zdrowego odżywiania.
 • Potrafią się dzielić wiedzą i nabytymi umiejętnościami z innymi studentami i nauczycielami akademickimi, także są dobrymi ambasadorami naszej Uczelni w mediach.
Urszula Ostaszewska, urodziła się w październiku 1994 w Sokołowie Podlaskim, mieszka w Kosowie Lackim, woj. mazowieckie. Rodzice są właścicielami gospodarstwa rolnego. Obecnie jest na studiach magisterskich kierunek Bioinżynieria Produkcji Żywności. W ramach wymiany studenckiej Erasmus studiowała inżynierię rolniczą na Politechnice w Cartagenie w Hiszpanii. Pani Urszula jest ambasadorką zdrowego żywienia, a szczególnie spożywania produktów mlecznych, a w roku 2017 sprawuje rolę Księżniczki Mleka w krajowym programie Fundacji Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Daniel Radzikowski studiuje na kierunku zootechnika na studiach magisterskich. Pan Daniel jest zaangażowany w działalność w Studenckim Kole Naukowym Hodowców Zwierząt oraz w Studenckim Kole Naukowym Inżynierii Rolniczej. Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Przyrodniczego w kadencji 2012-2016. Bierze udział w 3 projektach naukowo-badawczych. W wyniku czego już zaprezentował i opublikował 15 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i 3 referaty wygłoszone na seminariach. Jest studentem, który wdraża wszystkie osiągnięcia i innowacyjne rozwiązania w rodzinnym nowoczesnym gospodarstwie, w ten sposób umiejętnie łączy zdobytą wiedzę z praktyką produkcyjną. Dlatego został zauważony przez SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim, której został dwukrotnym stypendystą.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!