tytulowa
Posemestralna wystawa wybranych prac studentów pierwszego i drugiego roku edukacji artystycznej została celowo podzielona na osobne ekspozycje rocznikowe. Pozwala to ocenić osiągnięcia i inne zadania stawiane podczas zajęć warsztatowych.
Podczas drugiego semestru studenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mieli na malarstwie postawione zadania oparte na obserwacji natury, a interpretacje kilku martwych natur i wnętrza pracowni nie odbiegały od realistycznego komponowania przy pomocy światła, koloru i faktur dających pojęcie o materii. Rzeczywistość stanowiła „główne danie” z którym zmagali się z różnym skutkiem.

Nieco inaczej wyglądały zadania ich starszych kolegów i koleżanek w trakcie czwartego semestru. Martwe natury nie musiały być dla nich obowiązkowymi tematami prac, o ile podczas indywidualnych konsultacji potrafili przedstawić własny program spójny tematycznie i formalnie, dążący do dojrzałości artystycznej i będący przymiarką do ewentualnej pracy dyplomowej na trzecim roku.

Wyniki zmagań można ocenić na parterze Wydziału Humanistycznego naprzeciw sali koncertowej.
prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Bieluga, Zakład Sztuki

Fotogaleria: