szkola letnia 17 015 lipca 2017 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się uroczysta inauguracja XVIII Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonicum, działającej przy Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii. Otwarcia dokonał prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina, prorektor ds. nauki, który sprawuje merytoryczną opiekę nad Szkołą. Prof. Mirosław Minkina powitał wszystkich uczestników w imieniu JM Pani Rektor prof. nzw. dr hab. Tamary Zacharuk oraz swoim własnym, życząc sukcesów w nauce polskiego, przyjemnego i udanego pobytu na uczelni i w Siedlcach, a także zaprosił studentów do ponownego przyjazdu do nas.

Szkoła Letnia jest projektem wspólnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Szkoły Letnie są już w naszej uczelni tradycją. Corocznie przyjeżdżają do nas cudzoziemcy z całej Europy i świata, by uczyć się intensywnie języka polskiego i poznawać polską kulturę, poprzez wycieczki, wydarzenia kulturalne i piosenki. W tym roku gościmy ponad 60 osób z: Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Irlandii, Macedonii, Rosji, Serbii, Słowacji, Szkocji, Tajwanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Wszyscy są stypendystami rządu polskiego.

Szkoła trwa od 3 do 30 lipca. Kierownikiem Szkoły jest prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii, a działalnością kulturalno-socjalną zajmuje się mgr Tadeusz Goc.