Limes
 PeHa
Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych Limes ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Bema 1. Powstał w 1977 r., stając się od początku ważnym ośrodkiem kulturalnym w mieście. Limes był inicjatorem takich imprez cyklicznych, jak Festiwal Standardów Jazzowych, Siedleckie Dni i Dziecięca Wiosna Teatralna. Duża aktywność studentów owocowała funkcjonowaniem licznych grup twórczych i sekcji zainteresowań (np. Teatr ES, Kabaret Grat, Grupa Teatralna Basta, Grupa Literacka Mimoza, Grupa Literacka Federacja, Chór Akademicki, Dyskusyjny Klub Filmowy Doza, Studencka Agencja Fotograficzna, zespół pieśni i tańca Zaścianek, Grupa poezji śpiewanej Macjama, Grzegorz Muzylak, Orkiestra Dni Naszych Iwony i Jurka Kobylińskich). Wiele działaczy i twórców kultury z tego okresu pracuje w ośrodkach kultury w zawodowych zespołach teatralnych, w zespołach pieśni i tańca, a Orkiestra Dni Naszych Iwony i Jurka Kobylińskich znana jest obecnie w całym kraju. W Limesie gościli prawie wszyscy czołowi twórcy kultury: piosenkarze, aktorzy, reżyserzy. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki Limes otrzymał dyplom Czerwonej Róży za zajęcie 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepszy klub studencki w Polsce. Działalność SODK Limes została uhonorowana Nagrodą Miasta oraz licznymi dyplomami Rektora, Prezydenta Miasta Siedlce i Wojewody Siedleckiego. W 1991 roku oddany został nowy klub studencki, nazwany Pe-Ha, w budynku przy ul. 3-go Maja 49. Działalność kulturalna w Uczelnianym Ośrodku Kultury opiera się na pracy społecznej studentów, pracowników i osób, które
zgłaszali chęć do pracy w określonych formach działalności. Ważną rolę w tym zakresie pełni Rada Programowa UOK, która poprzez kierowników poszczególnych sekcji kształtuje określone formy i zakres działalności Ośrodka. Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi obecnie kilkanaście stałych form działalności. Należą do nich:

 • Wiosenna Giełda Piosenki, której celem jest promowanie wykonawców studenckich oraz twórców amatorów z Siedlec i terenu byłego województwa siedleckiego. Od 1997 r. Wiosenna Giełda Piosenki otrzymała rangę eliminacji do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
 • Jesienna Giełda Piosenki - prezentacja i promocja młodych talentów.
 • Klub Literacki - współpracuje z Siedlecką Grupą Literacką Witraż Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubem Literackim Ogród.Jest to forma prezentacji literackich, spotkań i dyskusji środowiska literackiego studentów z miasta i regionu.
 • Konkurs Literacki pod patronem Prezydenta Miasta Siedlce. Organizowany jest od 1977 r. i ma zasięg ogólnopolski. Nagrodzone i wyróżnione prace publikowane są w pokonkursowym wydawnictwie zwanym zbiorek utworów laureatów. Od 1977 r. wprowadzona została do regulaminu konkursu kategoria Student.
 • Klub Miłośników Teatru - organizujemy wyjazdy do teatrów w kraju i zagranicą oraz tematyczne spotkania dyskusyjne. W działalności Klubu uczestniczy około 300 osób, wyjazdy do teatru organizowane są średnio 4 razy w miesiącu.
 • Ośrodek Działań Teatralnych - prowadzi pracę związaną z przygotowaniem studentów do pracy w teatrze studenckim oraz z realizacją konkretnego spektaklu teatralnego. Ośrodek Działań Teatralnych to wspólne przedsięwzięcie Uczelnianego Ośrodka Kultury oraz Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego. Opiekę merytoryczną sprawuje prof. Piotr Rozmysłowicz.
 • Jackonalia - święto kultury siedleckich studentów, organizowane wspólnie z Parlamentem Studentów AP. Jest to w pewnym sensie festiwal twórczości studentów AP, a także prezentacja wybranych twórców i zespołów spoza środowiska studenckiego uczelni. Jackonalia aktywizują znaczną cześć środowiska studenckiego wokół realizacji zadań organizacyjnych i artystycznych, spełniają jednocześnie dużą rolę integracyjną w tym środowisku. Kształtują także wizerunek uczelni w środowisku.
 • Galeria Limes - prezentuje grafikę, fotografię, malarstwo i plakat.
 • Koncerty fortepianowe - organizowane są cyklicznie (raz w miesiącu). Prezentują dorobek artystyczny młodych muzyków i upowszechniają muzykę poważną w środowisku uczelni i miasta.
 • Teatr Studencki - powstał w roku akademickim 1998/99. Pierwsza premiera odbyła się w maju 1999 r. o Imprezy estradowe (koncerty, kabarety itp.)
 • Koncerty amatorskich zespołów rockowych.
 • Piosenkariat Turystyczny - konkurs piosenki turystycznej.
 • Gazeta Uczelniana - Kuryer Uniwersytecki - powstała w grudniu 1998 r. z inicjatywy grupy studentów jeszcze WSRP.