Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Erasmus Institutional Coordinator
mgr Danuta Olejnik
tel.:+48 25 643 19 61
fax: +48 25 644 20 45

 
Godziny pracy (Office Hours):
poniedziałek 7.30 – 13.30 Monday 7.30 am - 1.30 pm
wtorek 12.00 – 15.00 Tuesday 12 pm - 3 pm
środa 10.30 – 13.30 Wednesday 10.30 am - 1.30 pm
czwartek 12.00 – 15.00 Thursday 12 pm - 3 pm
piątek 11.30 – 16.30 Friday 11.30 am - 4.30 pm
 

Koordynatorzy Wydziałowi (Faculty Coordinators)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Faculty of Economic and Legal Sciences)
dr Anna Świrska ()

Wydział Humanistyczny (Faculty of Humanities)
dr Maxim Shadurski ()

Wydział Przyrodniczy (Faculty of Natural Sciences)
dr hab. Dorota Czeszczewik ()

Wydział Nauk Ścisłych (Faculty of Sciences)
dr Artur Niewiadomski ()