Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Erasmus Institutional Coordinator
mgr Danuta Olejnik
tel.:+48 25 643 19 61
fax: +48 25 644 20 45

 
Godziny pracy (Office Hours):
poniedziałek 11.15 – 15.15 Monday 11.15 am - 3.15 pm
wtorek 11.15 – 15.15 Tuesday 11.15 am - 3.15 pm
środa 11.15 – 15.15 Wednesday 11.15 am - 3.15 pm
czwartek 13.15 – 15.15 Thursday 1.15 pm -   3.15 pm
piątek 10.30 – 16.30 Friday 10.30 am -  4.30 pm
 

Koordynatorzy Wydziałowi (Faculty Coordinators)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Faculty of Economic and Legal Sciences)
dr Anna Świrska ()

Wydział Humanistyczny (Faculty of Humanities)
dr Maxim Shadurski ()

Wydział Przyrodniczy (Faculty of Natural Sciences)
dr hab. Dorota Czeszczewik ()

Wydział Nauk Ścisłych (Faculty of Sciences)
dr Artur Niewiadomski ()