logo erasmus plusRekrutacja studentów na wyjazdy na studia i na praktykę jest prowadzana na wydziałach, przez utworzone w tym celu komisje wydziałowe.Skład komisji ustala dziekan wydziału. W postępowaniu kwalifikacyjnym może także uczestniczyć przedstawiciel studentów w charakterze obserwatora procedury.


Uczelnie zagraniczne, w których studenci mogą odbyć studia w ramach programu Erasmus+Plik PDF


Wyszukiwarka staży i praktyk

Uczelnie zagraniczne – opinie studentów Erasmusa+

Dokumenty Erasmusa


Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+: studia w roku akademickim 2017/2018.
DokumentPlik
Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Plik DOC
Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2017/18) Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2016/17) Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2017/18) Plik DOC
Zaświadczenie o znajomości języka Plik DOC
Learning Agreement for Studies Plik DOC
 - before the mobility Plik DOC
 - Transcript of Records Plik DOC
 - during the mobility Plik DOC
 - after the mobility Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Learning Agreement for Traineeships: Plik DOC
 - wskazówki do wypełnienia formularzy PL Plik DOC
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Plik DOC
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Plik DOC
Learning Agreement 2016-2017:
 
 - Learning Agreement for Studies Plik DOC
 - Learning Agreement studia wskazówki Plik DOC
 - Learning Agreement for Traineeships  Plik DOC
 - Learning Agreement praktyka wskazówki Plik DOC
 - Erasmus+: narzędzia konsularne Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.