Dokument Plik
ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017 Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.