Informacje dotyczące e-szkolenia (przysposobienia bibliotecznego) dostępne są na witrynie Biblioteki Głównej pod adresem:
http://www.bg.uph.edu.pl/index.php/pl/e-szkolenie.html.